http://bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej numerem ewid. 896/19 w Nowym Tomyślu
 


OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej
numerem ewid. 896/19 w Nowym TomyśluNa podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 r., poz. 199) oraz uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu nr XXXI/308/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej numerem ewid. 896/19 w Nowym Tomyślu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej numerem ewid. 896/19 w Nowym Tomyślu w dniach od 14 kwietnia 2015r. do 14 maja 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, w pokoju nr 11, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej numerem ewid. 896/19 w Nowym Tomyślu, odbędzie się dnia 22 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, w Sali Posiedzeń o godz. 11:30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nowego Tomyśla z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2015r.
 Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją związaną z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, w pokoju nr 11, w godzinach urzędowania oraz o możliwości złożenia uwagi, które zgodnie z art. 40 cyt. ustawy można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres m.gorna@nowytomysl.pl w terminie do dnia 29 maja 2015r. Uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Nowego Tomyśla.


Burmistrz Nowego Tomyśla

Włodzimierz Hibner

Ilość odwiedzin213
Osoba wprowadzającaMartyna Górna
Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informacjęBogna Żelazna
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Data utworzenia2015-04-07
Data ukazania się2015-04-07
Ostatnia zmiana2015-04-08
Data przeniesienia do archiwum2015-06-05
Pokaż rejestr zmian


Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
Tel. 614426600
fax 614422754


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...