http://bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr ewid. 1775/1 w Nowym Tomyślu i 527/8, 527/9, 527/11 i 528/3 w Glinnie
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr ewid. 1775/1 w Nowym Tomyślu i 527/8, 527/9, 527/11 i 528/3 w Glinnie


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu nr XXX/301/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr ewid. 1775/1 w Nowym Tomyślu i 527/8, 527/9, 527/11 i 528/3 w Glinnie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 1775/1 w Nowym Tomyślu i 527/8, 527/9, 527/11 i 528/3 w Glinnie w dniach od 10 września 2014r. do 9 października 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, w pokoju nr 11, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 1775/1 w Nowym Tomyślu i 527/8, 527/9, 527/11 i 528/3 w Glinnie, odbędzie się dnia 3 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, w Sali Posiedzeń o godz. 8.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nowego Tomyśla z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2014r.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu przedmiotowego planu.


Burmistrz Nowego Tomyśla

Henryk Helwing

Ilość odwiedzin183
Osoba wprowadzającaMartyna Górna
Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informacjęPiotr Hojan
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: Naczelnik Wydz. GUiGN
Opis:
Data utworzenia2014-09-02
Data ukazania się2014-09-02
Ostatnia zmiana2014-09-02
Data przeniesienia do archiwum2014-10-31
Pokaż rejestr zmian


Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
Tel. 614426600
fax 614422754


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...