Kierownictwo Urzędu i poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu 

 

 

KIEROWNICTWO URZĘDU MIEJSKIEGO
 
  • Burmistrz - Włodzimierz Hibner
  • Pierwszy Zastępca Burmistrza - Bogna Żelazna
  • Drugi Zastępca Burmistrza - Paweł Mordal
  • Sekretarz Gminy - Maria Ceglecka
  • Skarbnik Gminy - Ludomira Śpiączka

 

Kontakt :

Burmistrz : 61 44 26 601

Pierwszy Zastępca Burmistrza : 61 44 26 645

Drugi Zastępca Burmistrza : 61 44 26 602

Sekretarz Gminy : 61 44 26 604

Skarbnik Gminy : 61 44 26 605

fax : 61 44 22 754

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY i KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

 Naczelnik: Ryszard Ratajczak

Kontakt : 61 44 26 677

 

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

 

Naczelnik:  Danuta Gielec

Kontakt : 61 44 26  617

 

Zastępca Naczelnika:  Beata Kontusz-Iwańczuk

Kontakt : 61 44 26 627

 

WYDZIAŁ BUDŻETU I RACHUNKOWOŚCI

 

Główny księgowy:  Elżbieta Bobrowska - Pilarczyk

 

Kontakt : 61 44 26 659

 

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

Naczelnik:  Bogumiła Frąckowiak

Kontakt : 61 44 26 638

 

WYDZIAŁ URBANISTYKI

I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 

p.o. Naczelnika:  Krzysztof Kewler

Kontakt : 61 44 26 649


WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I DROGOWY

 

Naczelnik:  Maciej Przybylski

Kontakt : 61 44 26 622

 

Zastępca Naczelnika:  Damian Pyliński

Kontakt : 61 44 26 641

 

WYDZIAŁ KOMUNALNY,

ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Naczelnik:  Adrianna Zielińska

Kontakt : 61 44 26 640

 

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

 

Naczelnik:  Katarzyna Łukaszewicz

Kontakt : 61 44 26 660

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Kierownik:  Beata Jakubowska

Zastępca Kierownika:  Magdalena Gostyńska - Kuchta

Zastępca Kierownika:  Żaneta Kluczyńska

Kontakt : 61 44 22 615

 

STRAŻ MIEJSKA

 

Komendant: Arkadiusz Wieczorek

Kontakt : 61 44 26 657

606 122 681

 

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY

do spraw FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 

Inspektor: Joanna Prętka

Kontakt : 61 44 26 623

 

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

i  POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

Inspektor: Marzena Kortus - pożytek publiczny

Kontakt : 61 44 26  612

 

 Anna Małecka - zamówienia publiczne

Kontakt : 61 44 26 611

 

SAMODZIELNE STANOWISKO

do spraw UZALEŻNIEŃ

 

Pełnomocnik Burmistrza d/s Uzależnień:    Jolanta Szade

Kontakt : 61 44 22 585

 

BIURO PRAWNE

 

Doradca:   Zofia Matuszczak 

Radca Prawny:   Konrad Koźmiński

Radca Prawny:   Stanisław Tumaniewicz

Kontakt : 61 44 26 607

 

Liczba odwiedzin : 3118
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Gielec
Czas wytworzenia: 2003-07-09 15:27:31
Czas publikacji: 2016-11-04 12:40:29
Data przeniesienia do archiwum : Brak