Kierownictwo Urzędu i poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu 

 

 

KIEROWNICTWO URZĘDU MIEJSKIEGO
 
  • Burmistrz - Włodzimierz Hibner
  • Pierwszy Zastępca Burmistrza - Bogna Żelazna
  • Drugi Zastępca Burmistrza - Paweł Mordal
  • Sekretarz Gminy - Danuta Gielec
  • Skarbnik Gminy - Ludomira Śpiączka

 

Kontakt :

Burmistrz : 61 44 26 601

Pierwszy zastępca Burmistrza : 61 44 26 645

Drugi zastępca Burmistrza : 61 44 26 602

Sekretarz Gminy : 61 44 26 604

Skarbnik Gminy : 61 44 26 605

fax : 61 44 22 754

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY i KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

 Naczelnik: Ryszard Ratajczak

Kontakt : 61 44 26 677

 

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

 

Naczelnik : Beata Kontusz-Iwańczuk

Kontakt : 61 44 26 627

 

WYDZIAŁ BUDŻETU I RACHUNKOWOŚCI

 

Główny księgowy: Elżbieta Bobrowska - Pilarczyk

 

Kontakt : 61 44 26 659

 

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

Naczelnik : Bogumiła Frąckowiak

Kontakt : 61 44 26 638

 

WYDZIAŁ URBANISTYKI

I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 

P.O. naczelnika : Krzysztof Kewler

Kontakt : 61 44 26 649


WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I DROGOWY

 

P.O. naczelnika : Damian Pyliński

Kontakt : 61 44 26 641

 

WYDZIAŁ KOMUNALNY,

ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Naczelnik : Adrianna Zielińska

Kontakt : 61 44 26 640

 

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

 

Naczelnik : Katarzyna Łukaszewicz

Kontakt : 61 44 26 660

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Kierownik :Beata Jakubowska

Kontakt : 61 44 22 615

 

STRAŻ MIEJSKA

 

Komendant : Arkadiusz Wieczorek

Kontakt : 61 44 26 657

606 122 681

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY

do spraw FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 

Inspektor: Joanna Prętka

Kontakt : 61 44 26 623

 

STANOWISKO PRACY

do spraw POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

Inspektor: Marzena Kortus

Kontakt : 61 44 26 612

 

STANOWISKO PRACY

ds. zamówień publicznych

 

Anna Małecka

Kontakt : 61 44 26 624

 

STANOWISKO DO SPRAW AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

 

Audytor Wewnętrzny : Tomasz Dąbrówny

Kontakt : 61 44 26 610

 

SAMODZIELNE STANOWISKO

do spraw UZALEŻNIEŃ

 

Pełnomocnik Burmistrza d/s Uzależnień - Jolanta Szade

Kontakt : 61 44 22 585

BIURO PRAWNE

 

Doradca - Zofia Matuszczak 

Radca Prawny - Konrad Koźmiński

Radca Prawny - Stanisław Tumaniewicz

Kontakt : 61 44 26 607

 

Liczba odwiedzin : 2696
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Michał Grześkowiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Gielec
Czas wytworzenia: 2003-07-09 15:27:31
Czas publikacji: 2016-04-25 14:15:07
Data przeniesienia do archiwum : Brak