Wersja archiwalna

ZP.271.32.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy parkingów na terenie Gminy Nowy Tomyśl z podziałem na II części”  

 

 

 

Załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR- 547579-N-2017.pdf

Data: 2017-07-07 19:04:26 Rozmiar: 103.29k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.32.2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA- IIIpostępowanie-1.pdf

Data: 2017-07-07 19:04:33 Rozmiar: 166.7k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.32.2017 FORMULARZ OFERTY-zał. nr 1 do SIWZ..doc

Data: 2017-07-07 19:04:41 Rozmiar: 138.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.32.2017 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2a.doc

Data: 2017-07-07 19:04:51 Rozmiar: 119.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.32.2017 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2b.doc

Data: 2017-07-07 19:04:54 Rozmiar: 119.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.32.2017 SIWZ OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA załącznik nr 3.doc

Data: 2017-07-07 19:05:00 Rozmiar: 123k Format: .doc Pobierz

ZP.271.32.2017 SIWZ WYKAZ OSÓB załącznik nr 4.doc

Data: 2017-07-07 19:05:04 Rozmiar: 43.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.32.2017 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- zał. nr 5a do SIWZ.pdf

Data: 2017-07-07 19:05:11 Rozmiar: 88.43k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.32.2017 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- zał. nr 5b do SIWZ.pdf

Data: 2017-07-07 19:05:15 Rozmiar: 72.27k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.32.2017 PROJEKT UMOWY - załacznik nr 6 do SIWZ-1.pdf

Data: 2017-07-07 19:05:23 Rozmiar: 130.55k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf

Data: 2017-07-20 21:05:47 Rozmiar: 361.24k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 181
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Małecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Małecka
Czas wytworzenia: 2017-07-07 19:04:02
Czas publikacji: 2017-07-20 21:05:36
Data przeniesienia do archiwum: 2017-07-21