Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa linii kablowej elektroenergetycznej SN-15kV kablowej oraz stacji transformatorowej, na działkach o nr ewid. 1438/6, 1437/2, 1439, obręb Nowy Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl.

2018-01-23 08:52:21
Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN-0,4kV kablowej wraz z szafą kablową dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działkach o nr ewid. 1389/3, 1844, 1391/5, 1391/7, 1862/5, obręb Nowy Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl.

2018-01-22 10:40:50
Rozbudowa budynku hali sportowej o zespół pomieszczeń szatni i sanitariatów, na działkach o nr ewid. 64/2, 64/7, 65/2, 65/20, 65/13, 66/3, 1834, obręb Nowy Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl.

2018-01-19 09:50:35
Budowa słupa w linii napowietrznej SN 15kV, linii kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowych nn 0,4 kV ze złączami kablowymi SKV-3, słupa w istniejącej linii napowietrznej nn, na działkach o nr ewid. 87/7, 87/10, 87/11, 87/12, 87/13, 87/14, 132/1, 132/7, 132/11, 145/6, obręb Glinno, gm. Nowy Tomyśl.

2018-01-18 15:03:48
Budowie sieci wodociągowej PE Ø 110 mm i 90 mm z przyłączami wodociągowymi, na działkach o nr ewid. 149/7, 150, 163/1, 151/17, obręb Stary Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl.

2018-01-15 14:24:51