Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa sieci wodociągowej PE Ø 90 mm, na działkach o nr ewid. 21, 20/6, 20/9, obręb Glinno, gm. Nowy Tomyśl.

2017-07-20 13:53:06
Budowa sieci wodociągowej PE Ø 90 mm wraz przyłączami PE Ø 32 mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami PCV Ø 160 mm wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym, na działkach o nr ewid. 773/29, 772/61, 772/10, 772/43, 773/9, 773/10, 773/11, 773/12, 773/13, 773/14, 773/15, 773/16, 773/17, 773/18, 773/19, 773/20, 773/21, 773/22, 773/23, 773/24, 773/25, 773/26, 773/27, 773/28, 772/60, 772/59, 772/58, 772/57, obręb Glinno, gm. Nowy Tomyśl.

2017-07-18 15:29:29