Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn, na działkach o nr ewid. 105/4, 106/2, 148, obręb Nowy Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl.

2018-04-20 15:06:56
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odnogami do granic działek, przepompownią ścieków sanitarnych i rurociągiem tłocznym ścieków sanitarnych, na działkach o nr ewid. 130/3, 132, 138/2, 139, 226, 238, 247, 260, 275/1, 275/4, 305, 398, 437, 531, 532, 535, 175, 233/3, 462, 294, 418, obręb Sątopy oraz 844, obręb Glinno, gm. Nowy Tomyśl.

2018-04-19 15:27:40
Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV oraz złącz kablowych, na działkach o nr ewid. 421/2, 422/6, 422/55, 422/56, 422/57, 422/58, 422/59, 422/60, 422/61, 422/62, 422/63, 422/64, 422/65, 422/66, 422/67, 422/68, 422/69, 422/70, 422/71, obręb Boruja Kościelna, gm. Nowy Tomyśl.

2018-04-19 14:30:28
Budowa gazociągu śr/c dn 63 PE, na działkach o nr ewid. 844, 772/43, 772/61, 773/29, 772/10, 772/12 obręb Glinno, gm. Nowy Tomyśl.

2018-04-19 14:02:16
Budowa drogi z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 148/1, obręb Glinno, gm. Nowy Tomyśl.

2018-04-19 13:45:20
Budowa oświetleniowej linii kablowej oraz 1 słupa oświetleniowego z oprawą, na działce o nr ewid. 226, obręb Róża, gm. Nowy Tomyśl.

2018-04-12 10:18:18
Budowa oświetleniowej linii kablowej, 2 słupów oświetleniowych z oprawami oraz szafki oświetleniowej, na działkach o nr ewid. 1078/2, 1079, 1074/4, 1080/4, obręb Nowy Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl.

2018-04-12 09:42:14
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odnogami, na działkach o nr ewid. 132/6, 133/1, 133/2, obręb Glinno oraz 172/1, 171/18, obręb Nowy Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl.

2018-04-12 09:03:16