Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa linii elektroenergetycznej nN 0,4kV kablowej wraz z szafkami kablowymi, na dz. o nr ewid. 304/2, 336/5, 336/6, 556/4, 556/12, obręb Glinno, gm. Nowy Tomyśl.

2017-10-23 16:58:29
Budowa gazociągu ś/c PE 40, na dz. o nr ewid. 556/13 i 336/6, obręb Glinno, gm. Nowy Tomyśl.

2017-10-19 09:26:27
Budowa sieci wodociągowej PE Ø 110 mm wraz z przyłączami, na dz. o nr ewid. 41/8, 79, 98/15, obręb Paproć, gmina Nowy Tomyśl.

2017-10-17 11:07:56
Budowa gazociągu ś/c dn 63 PE, na dz. o nr ewid. 535/20, obręb Boruja Kościelna, gm. Nowy Tomyśl.

2017-10-16 12:04:41
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia zewnętrznego, na dz. o nr ewid.: 85/19, 132/11, obręb Glinno, gmina Nowy Tomyśl.

2017-10-16 11:56:22
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia zewnętrznego, na działkach o nr ewid. 35, 36, 37, 39, 40, 247, obręb Róża oraz 89, 128, 133, 348, obręb Stary Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl.

2017-10-10 09:30:44
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia zewnętrznego, na działkach o nr ewid. 48 i 79, obręb Paproć, gm. Nowy Tomyśl.

2017-10-10 09:26:16
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia zewnętrznego, na działkach o nr ewid. 22/2, obręb Glinno oraz 141/3, 386/6, obręb Sękowo, gm. Nowy Tomyśl.

2017-10-10 08:46:48
budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV i nn-0,4kV, na dz. o nr ewid. 149/6, 149/7, 149/8, 151/8, 151/9, 151/10, 151/11, 151/12, 151/13, 151/14, 151/15, 151/16, 151/17, 151/18, 151/19, 151/20, 151/21, 151/22, 151/23, 151/24, 151/25, 151/26, część dz. o nr ewid. 166, 163/1, 150, obręb Stary Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl.

2017-01-25 10:41:27