Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa sieci wodociągowej PE Ø 90 mm z przyłączami wodociągowymi, na dz. o nr 11, 17/16, 17/24, obręb Sękowo, gmina Nowy Tomyśl.

2018-04-19 07:24:47
przebudowa drogi gminnej - ul. Marszałka J. Piłsudskiego, budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowa drogi rowerowej i chodników wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, przebudowa kolidujących elementów infrastruktury podziemnej: wodnej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, gazowej, budowa nowej instalacji oświetleniowej, sygnalizacyjnej, monitoringowej, montażu elementów małej architektury oraz punktów informacji wizualnej na dz. o nr ewid. 898/11, 915, 926/2, 927/1, 927/2, 928, 942, 1028/13, 1028/14, 1039/3, 1048, 1051/3, 1138/1, 1224/1, 1234/2, 1358/1, 1780/1, 1801, 1871/1, 1871/4, 1322/1, 1049, obręb Nowy Tomyśl, gmina Nowy Tomyśl.

2018-04-17 09:50:06
Budowa sieci wodociągowej PE Ø 90 mm wraz z przyłączem na dz. o nr ewid. 144/1, 227/20, obręb Nowa Róża, gm. Nowy Tomyśl,

2018-04-11 09:16:33
Budowa gazociągu n/c PE dn 125 wraz z przyłączem gazowym PE dn 40 na dz. o nr ewid. 165, 221/1, 221/2, 219/4, 219/2, obręb Sękowo, gmina Nowy Tomyśl.

2018-04-11 08:12:51
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej NWY3011 operatora P4 na dz. o nr ewid. 21, obręb Cicha Góra, gm. Nowy Tomyśl.

2018-04-10 15:20:45
Budowa gazociągu ś/c PE dn 63 PE, na działkach o nr ewid. 155/21, 155/6, 166/1, 166/12, 166/7, 185/9, 185/5, 167, 184/2, 181/1, obręb Przyłęk oraz 172, 7/1, 8/1, obręb Sękowo, gm. Nowy Tomyśl.

2018-03-12 13:21:05
budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV i nn-0,4kV, na dz. o nr ewid. 149/6, 149/7, 149/8, 151/8, 151/9, 151/10, 151/11, 151/12, 151/13, 151/14, 151/15, 151/16, 151/17, 151/18, 151/19, 151/20, 151/21, 151/22, 151/23, 151/24, 151/25, 151/26, część dz. o nr ewid. 166, 163/1, 150, obręb Stary Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl.

2017-01-25 10:41:27