Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
budowa parkingu wraz z budową chodników, dróg dojazdowych, dojść do budynków, miejsc składowania odpadów, oświetlenia, przebudową kanalizacji deszczowej oraz infrastrukturą towarzyszącą, na dz. o nr ewid. 151/43, 153/3, 153/4, obręb Nowy Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl.

2017-04-26 13:07:24
Wymiana odcinka sieci wodociągowej PE Ø 150 mm na PE Ø 160 mm, na dz. o nr ewid. 380/4, 569, obręb Nowy Tomyśl, gmina Nowy Tomyśl.

2017-04-21 11:02:36
Budowa sieci wodociągowej PE Ø 90 mm z przyłączami PE Ø 40 mm, na dz. o nr ewid. 11, 43/9, 42, 57, 5302/1, 85/3, obręb Nowa Róża, gmina Nowy Tomyśl

2017-04-18 11:49:36
budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV i nn-0,4kV, na dz. o nr ewid. 149/6, 149/7, 149/8, 151/8, 151/9, 151/10, 151/11, 151/12, 151/13, 151/14, 151/15, 151/16, 151/17, 151/18, 151/19, 151/20, 151/21, 151/22, 151/23, 151/24, 151/25, 151/26, część dz. o nr ewid. 166, 163/1, 150, obręb Stary Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl.

2017-01-25 10:41:27