Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
PROTOKÓŁ Z UDZIELENIA ZAMÓWIENIA nr ZP.271.037.2018-Budowę piłkochwytów na boisku sportowym dz. nr 151/3 i 151/4 w Przyłęku.

2018-04-18 11:00:06
PROTOKÓŁ Z UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA-ZP.271.025.2018- Budowa ogniska i ułożenie kostki brukowej dookoła tego ogniska na działce nr 335/1 w Cichej Górze, gm. Nowy Tomyśl

2018-04-12 08:13:35
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY w ramach konkursu na wykonanie usługi badawczej i edukacyjnej:Diagnoza zagrożeń społecznych (dzieci i młodzieży) w Nowym Tomyślu – edycja 2018

2018-04-12 08:13:24
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- ZP.271.032.2018 na zadanie: Zaprojektowanie i wykonanie dwóch tablic informacyjnych oraz dwóch tablic pamiątkowych wraz z konstrukcją i ich montażem dla projektu pt. „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) w ramach Funduszu Spójności.

2018-04-12 08:13:04
PROTOKÓŁ Z UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA- ZP.271.030.2018- Zakup i dostawę zestawów komputerowych wraz z monitorem i systemem operacyjnym dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu

2018-04-12 08:12:32
PROTOKÓŁ Z UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA-ZP.271.019.2018- Zakup licencji oprogramowania biurowego Microsoft Office 2016 dla Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu

2018-03-15 14:34:56
ZP.271.022.2018- PROTOKÓŁ Z UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA- Utwardzenie nawierzchni ulicy Wiatrakowej w Nowym Tomyślu płytami drogowymi o łącznej powierzchni 564,00 m².

2018-03-15 14:29:43
PROTOKÓŁ Z UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA-ZP.271.016.2018- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla budowy siłowni zewnętrznych na terenie gminy Nowy Tomyśl

2018-02-23 14:10:17
PROTOKÓŁ Z UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA- ZP.271.006.2018-"Malowanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na terenie miasta Nowy Tomyśl w ilości 7 000 m²"

2018-02-13 14:52:49
PROTOKÓŁ Z UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA- ZP.271.004.2018-Wykonanie usług z zakresu prac geodezyjnych w roku 2018 na rzecz Gminy Nowy Tomyśl.

2018-02-07 12:25:58