Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZP.271.65.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ulicy Piłsudskiego i placu Chopina w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii"

2017-10-20 21:07:52
ZP.271.61.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg i ulic w 2018 r. na terenie Gminy Nowy Tomyśl.

2017-10-20 19:51:33
ZP.271.55.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2” – III postępowanie.

UWAGA !  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

2017-10-20 18:35:26
ZP.271.63.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-„Budowa ogrodzeń boisk sportowych w miejscowościach Przyłęk i Sątopy oraz ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Tomyślu”

2017-10-20 18:34:32
ZP.271.60.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa linii kablowej oświetlenia w Parku im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

2017-10-19 07:48:55
ZP.271.58.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa ulicy Kanałowej w Nowym Tomyślu.

2017-10-18 22:11:43
ZP.271.31.2017- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla Gminy Nowy Tomyśl i jednostek organizacyjnych Gminy Nowy Tomyśl”

2017-10-18 15:28:36
ZP.271.64.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-„Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z modernizacją sieci elektroenergetycznej kablowej wraz z oświetleniem na oświetlenie energooszczędne w technologii LED”.

2017-10-17 14:45:32
ZP.271.48.2017- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie w Gminie Nowy Tomyśl”

2017-10-16 06:25:00
ZP.271.56.2017-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- „Remont kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Poznańskiej w Nowym Tomyślu”

2017-10-16 06:24:36