Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZP.271.17.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Przebudowa jezdni i chodników na Placu Kościelnym w Jastrzębsku Starym” - II postępowanie

2018-02-17 09:26:42
ZP.271.11.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Wykonanie robót budowlanych związanych z budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Chojniki, działka o nr ewid. 32/1, Gmina Nowy Tomyśl”.

2018-02-14 21:43:04
ZP.271.16.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii dla przebudowy na rondo skrzyżowania dróg gminnych, ul. 3 Stycznia, ul. Ślósarskaiego i ul. Janusa w Nowym Tomyślu.” - II POSTĘPOWANIE

2018-02-14 09:37:58
ZP.271.15.2018-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Wykonanie projektu budowlano -wykonawczego „Budowy pieszo-jezdni na ul. Powstańców Wlkp. w Bukowcu”

2018-02-14 09:37:47
ZP.271.14.2018-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowa ulicy Lutowej i Majowej w Glinnie”

2018-02-14 09:37:35
ZP.271.13.2018-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowa drogi z infrastrukturą towarzyszącą w Glinnie (działka 148/1)”

2018-02-14 09:37:23
ZP.271.2.2018-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -„Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie w Gminie Nowy Tomyśl”

2018-02-09 18:27:30
ZP.271.10.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Wykonanie usługi czyszczenie wpustów, studzienek i kanałów deszczowych wraz z kamerowaniem na terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl.

2018-02-07 19:21:31