Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZP.271.21.2017 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI I, II, III - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla inwestycji drogowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl z podziałem na V części.

2017-06-23 14:27:17
ZP.271.22.2017- INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy parkingów na terenie Gminy Nowy Tomyśl z podziałem na II części

2017-06-19 14:01:36
ZP.271.20.2017 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Komunalnej oraz dróg w rejonie ulic Konopnickiej, Komunalnej, Długiej i Kościuszki – II postępowanie.

2017-06-14 16:11:25
ZP.271.24.2017 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Przebudowa ul. Wypoczynkowej w Nowym Tomyślu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2017-06-09 14:43:54
ZP.271.19.2017 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - „Przebudowa i rozbudowa przedszkola nr 1 „Misia Uszatka” w formule zaprojektuj i wybuduj – II postępowanie”.

2017-06-02 16:10:17
ZP.271.17.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wykonanie drogi przejazdowej wraz z przylegającymi stanowiskami postojowymi na odcinku od Gimnazjum do ul. Wiatrakowej w Nowym Tomyślu w formule zaprojektuj i wybuduj.

2017-06-01 07:29:57
ZP.271.11.2017 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie wyznaczonym przez ulice Kościuszki, Półwiejska, Szpitalna i Sienkiewicza” (przedmiot zamówie-nia: Opracowanie projektu budowy oraz realizacji kanalizacji deszczowej i dróg w rejonie ulic Kościuszki, Półwiejska, Szpitalna, Sienkiewicza).

2017-05-19 15:17:28
ZP.271.6.2017 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - „Budowa linii oświetleniowej Paproć dz. Nr 176, 278/5, 278/8, 295/1”.

2017-04-05 16:54:38
ZP.271.5.2017 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - „Opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych budowy ulicy Sątopskiej w Glinnie i Krętej w Jastrzębsku Starym”.

2017-03-13 17:59:52
ZP.271.4.2017 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych rozbudowy dwóch przedszkoli i żłobka na terenie Nowego Tomyśla oraz adaptacji projektu budowlanego i wykonawczego „Rozbudowy kompleksu szkol-nego poprzez budowę nowego budynku szkoły wraz z drogami, parkingami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ew. 17/2, 18, 19/4 w Borui Kościelnej".

2017-03-13 17:56:03