Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZP.271.4.2018-ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-"Remont doraźny dróg gminnych gruntowych"

2018-02-14 09:36:44
ZP.271.6.2018-OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-” Budowa pieca chlebowego w Nowej Róży wraz z zagospodarowaniem terenu"

2018-02-14 09:35:44
ZP.271.7.2018 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA „Przebudowa jezdni i chodników na Placu Kościelnym w Jastrzębsku Starym”.

2018-02-13 21:54:30
ZP.271.9.2018 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii dla przebudowy na rondo skrzyżowania dróg gminnych, ul. 3 Stycznia, ul. Ślósarskaiego i ul. Janusa w Nowym Tomyślu.”

2018-02-12 22:11:06
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU-ZP.271.6.2018-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ” Budowa pieca chlebowego w Nowej Róży wraz z zagospodarowaniem terenu"

2018-02-07 19:20:37
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA-ZP.271.79.2017 o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzonego w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym

2018-01-29 19:02:19