Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZP.271.45.2017 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - "Budowa ulicy Sątopskiej w Glinnie w formule zaprojektuj i wybuduj” – II postępowanie.

2017-10-16 19:16:01
ZP.271.52.2017 -ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-„Remont doraźny dróg gminnych gruntowych”

2017-10-16 06:25:39
ZP.271.50.2017 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

2017-10-13 15:09:43
ZP.271.57.2017- INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA-"Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu”

2017-10-07 08:49:59
ZP.271.47.2017 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Modernizacja sieci elektroenergetycznej kablowej wraz z oświetleniem na terenie Miasta i Gminy Nowy Tomyśl na oświetlenie energooszczędne w technologii LED”

2017-10-03 16:55:47
ZP.271.51.2017- INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA-"Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu”

2017-09-26 16:07:25
ZP.271.49.2017- INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA-„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Nowy Tomyśl ”.

2017-09-26 16:05:29
ZP.271.42.2017 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - „Rozbudowa o oddziały szkolno – przedszkolne Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej” – II postępowanie.

2017-09-25 22:34:11
ZP.271.33.2017 -ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Bukowiec, Gmina Nowy Tomyśl”

2017-09-19 06:47:08
ZP.271.38.2017 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – rurociągu tłocznego PE Ø 110 mm oraz tłoczni ścieków do miejscowości Glinno.

2017-09-07 18:34:44