Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZP.271.77.2017 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA- Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: „Budowa pieca chlebowego w Nowej Róży wraz z zagospodarowaniem terenu"

2017-12-08 10:23:01
ZP.271.69.2017-ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-"Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych z podziałem na IV części ".

2017-12-07 16:26:04
ZP.271.59.2017-ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Nowy Tomyśl”.

2017-12-07 16:07:09
ZP.271.67.2017-ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-„Budowa nawierzchni ulicy Działkowej w Nowym Tomyślu”

2017-11-29 18:12:53
ZP.271.31.2017-ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla Gminy Nowy Tomyśl i jednostek organizacyjnych Gminy Nowy Tomyśl”

2017-11-29 18:12:29
ZP.271.60.2017 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Budowa linii kablowej oświetlenia w Parku im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

2017-11-29 15:35:53
ZP.271.61.2017 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA - Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg i ulic w 2018 r. na terenie Gminy Nowy Tomyśl.

2017-11-17 14:50:54
ZP.271.55.2017 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2” – III postępowanie.

2017-11-15 12:09:25
ZP.271.61.2017 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA - Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg i ulic w 2018 r. na terenie Gminy Nowy Tomyśl.

2017-11-10 17:22:13
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I ODRZUCENIU OFERTY-ZP.271.63.2017-„Budowa ogrodzeń boisk sportowych w miejscowościach Przyłęk i Sątopy oraz ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Tomyślu”

2017-11-10 15:18:22