Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZP.271.41.2017 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa ulicy Sątopskiej w Glinnie w formule zaprojektuj i wybuduj.

2017-08-17 07:26:32
ZP.271.30.2017 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla inwestycji drogowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl z podziałem na II części.

2017-08-08 14:57:03
ZP.271.34.32017 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2” – II postępowanie.

2017-08-08 14:51:49
ZP.271.27.2017 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Rozbudowa o oddziały szkolno – przedszkolne Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej.

2017-08-08 14:50:59
ZP.271.29.2017 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Przebudowa ul. Wypoczynkowej w Nowym Tomyślu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II postępowanie.

2017-08-08 14:48:08
ZP.271.26.2017-INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -Wykonanie usługi w zakresie dowozów i odwozów uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018

2017-08-07 14:56:07
ZP.271.32.2017- INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy parkingów na terenie Gminy Nowy Tomyśl z podziałem na II części

2017-07-21 12:55:31