Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZP.271.22.2017- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy parkingów na terenie Gminy Nowy Tomyśl z podziałem na II części

2017-06-19 14:03:14
ZP.271.9.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy i modernizacji oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl.

2017-06-06 23:03:39
ZP.271.6.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Budowa linii oświetleniowej Paproć dz. Nr 176, 278/5, 278/8, 295/1.

2017-05-26 15:15:32
ZP.271.2.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Chojniki.

2017-04-14 07:53:33
ZP.271.4.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych rozbudowy dwóch przedszkoli i żłobka na terenie Nowego Tomyśla oraz adaptacji projektu budowlanego i wykonawczego „Rozbudowy kompleksu szkolnego poprzez budowę nowego budynku szkoły wraz z drogami, parkingami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ew. 17/2, 18, 19/4 w Borui Kościelnej” .

2017-04-14 00:10:38
ZP.271.5.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - "Opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych budowy ulicy Sątopskiej w Glinnie i Krętej w Jastrzębsku Starym".

2017-04-13 23:44:14
ZP.271.51.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - „Wykonanie miejsc postojowych w sąsiedztwie budynków nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 na os. Batorego w Nowym Tomyślu wraz z wymianą asfaltowych ciągów komunikacji pieszo-jezdnej w formule zaprojektuj i wybuduj”.

2017-03-07 14:39:13