Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZP.271.62.2017-OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-„Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu”

2017-11-18 13:51:17
ZP.271.56.2017 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- „Remont kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Poznańskiej w Nowym Tomyślu”.

2017-11-18 13:51:10
ZP.271.52.2017- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -"Remont doraźny dróg gminnych gruntowych"

2017-10-30 22:06:46
ZP.271.43.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej nr 376512P w miejscowości Przyłęk gm. Nowy Tomyśl wraz z odcinkiem drogi przyległej nr 376510P w kierunku ulicy Komunalnej w Nowym Tomyślu”.

2017-09-23 12:34:13
ZP.271.35.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy i przebudowy ulic Irysowej, Kon-waliowej, Goździkowej oraz Lawendowej w Nowym Tomyślu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

2017-09-23 12:32:41
ZP.271.30.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla inwestycji drogowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl z podziałem na II części”.

2017-09-23 12:31:03
ZP.271.29.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - „Przebudowa ul. Wypoczynkowej w Nowym Tomyślu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II postępowanie ”.

2017-09-22 23:02:43
ZP.271.23.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych zagospodarowania terenów rekreacyjnych na terenie gm. Nowy Tomyśl z podziałem na II części.

2017-08-28 23:00:26