Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-ZP.271.4.2018-„Remont doraźny dróg gminnych gruntowych”

2018-02-17 11:36:47
ZP.271.82.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przebudowa jezdni i chodników na Placu Kościelnym w Borui Kościelnej.

2018-02-12 23:39:41
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -ZP.271.85.2017- Świadczenie usług z zakresu gospodarki komunalnej

2018-01-29 21:21:34
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- ZP.271.1.2018- Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska

2018-01-25 14:29:51
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU-ZP.271.83.2017- Świadczenie usług w zakresie przewozów zbiorowych na terenie miast i gminy Nowego Tomyśla

2018-01-17 23:58:37
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU-ZP.271.84.2017- „Konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego stanowiącego własność ENEA Oświetlenie Sp z o.o. na obszarze administrowanym przez Gminę Nowy Tomyśl”.

2018-01-17 23:16:51
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-ZP.271.31.2017-„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla Gminy Nowy Tomyśl i jednostekorganizacyjnych Gminy Nowy Tomyśl”

2018-01-16 23:57:49
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-ZP.271.59.2017-„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie GminyNowy Tomyśl”

2018-01-03 20:48:33
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-ZP.271.48.2017-„Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie w Gminie NowyTomyśl”

2018-01-03 20:46:43
ZP.271.72.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA „Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg i ulic w sezonie zimowym 2018 na terenie Gminy Nowy Tomyśl - Zimowe utrzymanie dróg na terenie Rejonu nr 2 - Gmina”

2018-01-03 19:07:03