Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZP.271.33.2017- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Bukowiec, Gmina NowyTomyśl.

2017-10-11 17:03:39
ZP.271.57.2017-OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-UNIEWAŻNIENIE- Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu”

2017-10-07 09:15:44
ZP.271.49.2017- INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA-Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Nowy Tomyśl

2017-10-02 11:29:52
ZP.271.51.2017-OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-UNIEWAŻNIENIE- Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu”

2017-09-28 07:36:26
ZP.271.43.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej nr 376512P w miejscowości Przyłęk gm. Nowy Tomyśl wraz z odcinkiem drogi przyległej nr 376510P w kierunku ulicy Komunalnej w Nowym Tomyślu”.

2017-09-23 12:34:13
ZP.271.35.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy i przebudowy ulic Irysowej, Kon-waliowej, Goździkowej oraz Lawendowej w Nowym Tomyślu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

2017-09-23 12:32:41
ZP.271.30.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla inwestycji drogowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl z podziałem na II części”.

2017-09-23 12:31:03
ZP.271.29.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - „Przebudowa ul. Wypoczynkowej w Nowym Tomyślu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II postępowanie ”.

2017-09-22 23:02:43
ZP.271.46.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA „Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym w 2017 r. na terenie Gminy Nowy Tomyśl”

2017-09-22 22:38:50
ZP.271.23.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych zagospodarowania terenów rekreacyjnych na terenie gm. Nowy Tomyśl z podziałem na II części.

2017-08-28 23:00:26