Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZP.271.12.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT " Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych z podziałem na III części ".

2018-02-16 17:42:42
ZP.271.8.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska

2018-02-12 21:16:50
ZP.271.5.2018- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -Wykonanie usługi zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu wraz z nasadzeniem drzew i krzewów w pasie drogowym

2018-02-12 05:35:23
ZP.271.7.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Przebudowa jezdni i chodników na Placu Kościelnym w Jastrzębsku Starym”.

2018-02-12 02:08:35
ZP.271.9.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii dla przebudowy na rondo skrzyżowania dróg gminnych, ul. 3 Stycznia, ul. Ślósarskaiego i ul. Janusa w Nowym Tomyślu.”

2018-02-08 15:33:55
ZP.271.6.2018- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ” Budowa pieca chlebowego w Nowej Róży wraz z zagospodarowaniem terenu"

2018-02-01 07:47:05
ZP.271.4.2018- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-Remont doraźny dróg gminnych gruntowych

2018-02-01 06:24:09
ZP.271.3.2017 „Budowę ulicy Krętej w Jastrzębsku Starym w formule zaprojektuj i wybuduj” – II postępowanie.

2018-01-31 21:53:03
ZP.271.79.2017- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym”.

2017-12-21 18:41:47