Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZP.271.54.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii dla budowy nawierzchni ulicy Sworzyckiej w Bukowcu.

2017-10-10 20:28:21
ZP.271.53.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ciągu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice – Nowy Tomyśl – Wolsztyn – Wroniniec na odcinku Nowy Tomyśl – Boruja Kościelna.

2017-10-10 20:26:53
ZP.271.52.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Remont doraźny dróg gminnych gruntowych

2017-10-10 05:53:13
ZP.271.50.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

2017-09-28 19:32:29
ZP.271.45.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Budowa ulicy Sątopskiej w Glinnie w formule zaprojektuj i wybuduj - II postępowanie

2017-09-27 08:06:26
ZP.271.47.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Modernizacja sieci elektroenergetycznej kablowej wraz z oświetleniem na terenie Miasta i Gminy Nowy Tomyśl na oświetlenie energooszczędne w technologii LED.

2017-09-25 22:36:41
ZP.271.49.2017-Informacja z otwarcia- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Nowy Tomyśl

2017-09-25 22:01:14
ZP.271.33.2017-Informacja z otwarcia ofert- „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Bukowiec, Gmina Nowy Tomyśl”

2017-09-06 20:01:03