Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZP.271.42.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Rozbudowa o oddziały szkolno – przedszkolne Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej” - II postępowanie.

2017-08-17 07:24:39
ZP.271.38.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – rurociągu tłocznego PE Ø 110 mm oraz tłoczni ścieków do miejscowości Glinno”.

2017-08-11 15:36:04
ZP.271.40.2017-INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Nowy Tomyśl ”

2017-08-09 18:28:07
ZP.271.26.2017-INFORMACJA Z OTWARCIA -Wykonanie usługi w zakresie dowozów i odwozów uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018

2017-08-08 15:06:44
ZP.271.37.2017- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy placów zabaw na terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl z podziałem na II części

2017-08-08 15:06:11
ZP.271.36.2017- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych zagospodarowania terenów rekreacyjnych na terenie gm. Nowy Tomyśl z podziałem na IV części”

2017-08-08 15:05:26
ZP.271.35.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy i przebudowy ulic Irysowej, Konwaliowej, Goździkowej oraz Lawendowej w Nowym Tomyślu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2017-08-08 15:04:44
ZP.271.39.2017- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy parkingów na terenie Gminy Nowy Tomyśl z podziałem na II części”

2017-08-03 22:33:20