Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZP.271.23.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych zagospodarowania terenów rekreacyjnych na terenie gm. Nowy Tomyśl z podziałem na II części.

2017-06-22 17:22:56
ZP.271.21.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla inwestycji drogowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl z podziałem na V części.

2017-06-09 16:50:36
ZP.271.16.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Budowa parkingu przy ul. Bohaterów w Nowym Tomyślu.

2017-06-09 16:48:29
ZP.271.13.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Budowa chodnika wraz z oświetleniem ul. F. Dzikowskiego w Starym Tomyślu.

2017-06-09 16:45:16
ZP.271.19.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Przebudowa i rozbudowa przedszkola nr 1 „Misia Uszatka” w formule zaprojektuj i wybuduj” – II postępowanie.

2017-06-07 10:41:21
ZP.271.20.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Komunalnej oraz dróg w rejonie ulic Konopnickiej, Komunalnej, Długiej i Kościuszki – II postępowanie”.

2017-05-24 13:14:25
ZP.271.12.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Komunalnej oraz dróg w rejonie ulic Konopnickiej, Komunalnej, Długiej i Kościuszki.

2017-05-05 15:33:33
ZP.271.6.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Budowa linii oświetleniowej Paproć dz. Nr 176, 278/5, 278/8, 295/1.

2017-03-24 14:12:46
ZP.271.5.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -"Opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych budowy ulicy Sątopskiej w Glinnie i Krętej w Jastrzębsku Starym".

2017-03-01 15:52:13
ZP.271.2.2017-INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Chojniki”

2017-02-24 15:40:10