Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 427/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 413/2017 z dnia 5 grudnia 2017r.

2018-01-10 11:17:27
Zarządzenie nr 426/2017 Burmistrza nowego Tomyśla z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

2018-01-10 11:17:18
Zarządzenie Nr 425/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zasad wydawania oraz rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu

2018-01-10 11:16:56
Zarządzenie Nr 424/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej

2018-01-10 11:16:48
Zarządzenie nr 423/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 288/2017 Burmistrza nowego Tomyśla z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. weryfikacji wniosków na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania.

2018-01-10 11:16:37
Zarządzenie nr 422/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia " Instrukcji w sprawie zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym oraz cywilnoprawnym w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu"

2018-01-10 11:15:32
Zarządzenie Nr 421/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie powołania Zespołu Burmistrza Nowego Tomyśla do spraw rozwoju ruchu rowerowego i wrotkarstwa na terenie Gminy Nowy Tomyśl

2018-01-10 11:15:20
Zarządzenie nr 417/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/262/2017 rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

2017-12-29 08:17:05
Zarządzenie nr 416/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na rok 2018

2017-12-15 11:40:18
Zarządzenie nr 415/2017 Burmistrza nowego Tomyśla z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zadządzenia nr 253/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Nowy Tomyśl do zaciągania zobowiązań: związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok.

2017-12-15 11:36:29