Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 385/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do spraw przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy.

2017-10-16 14:56:06
Zarządzenie nr 382/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 10.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Tomyślu przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym.

2017-10-16 14:52:38
Zarządzenie nr 381/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 4 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do realizacji i rozliczenia Projektu pt. ''Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną"

2017-10-06 10:26:51
Zarządzenie nr 380/2017 Burmistrza nowego Tomyśla z dnia 3 października 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 155/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych i źródeł zakupu napojów alkoholowych.

2017-10-06 10:24:08
Zarządzenie nr 379/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 58/2011 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 16 czerwca 2011 r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

2017-10-06 10:20:14
Zarządzenie nr 378/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017 do 2026

2017-10-06 10:00:04
Zarządzenie nr 377/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

2017-10-06 09:57:46
Zarządzenie nr 376/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. nagród dla nauczycieli.

2017-10-03 13:17:40
Zarządzenie nr 375/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego Ludowemu Klubowi Sportowemu "Korona" Bukowiec, w formie wspierania, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

2017-10-03 13:15:46
Zarządzenie nr 374/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 26 września 2017 r. w sprawie utraty mocy zarządzenia nr I/38/2003 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznania nagrody rocznej osobom kierującym jednoosobowymi spółkami prawa handlowego, których udziałowcem jest Gmina Nowy Tomyśl oraz wzoru wniosków o przyznanie takiej nagrody rocznej.

2017-09-28 14:11:53