Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 355/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przeznaczonego do sprzedaży do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

2017-08-11 09:50:07
Zarządzenie nr 354/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych pomiędzy Gminą Nowy Tomyśl a właścicielami nieruchomości gruntowych niezabudowanych ozn. ewid. jako dz nr 1639/22, 1639/25, 1639/27, 1639/30 położonych w miejscowości Nowy Tomyśl

2017-08-11 09:49:42
Zarządzenie nr 353/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień publicznych współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i zawierania umów przez Gminę Nowy Tomyśl.

2017-08-09 13:26:38
Zarządzenie nr 352/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 4 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Nowy Tomyśl Zastępcy Burmistrza w czasie nieobecności Burmistrza Nowego Tomyśla

2017-08-04 14:37:13
Zarządzenie nr 351/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 4 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Zespołu ds. lokalizacji kontenerów na odzież używaną

2017-08-04 14:35:59
Zarządzenie nr 350/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu

2017-08-04 13:04:45
Zarządzenie nr 349/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

2017-08-04 13:00:57
Zarządzenie nr 347/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej.

2017-08-04 12:21:31
Zarządzenie nr 348/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leonarda Śliwińskiego w Sątopach.

2017-08-04 12:21:16
Zarządzenie nr 346/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Nowym Tomyślu.

2017-08-04 12:21:01