Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 441/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowy Tomyśl oraz ustalenia opłat z tego tytułu.

2018-01-23 14:57:06
Zarządzenie nr 440/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu redakcyjnego strony internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu

2018-01-23 08:38:48
Zarządzenie Nr 439/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 393/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 26 października 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w prawie własności gruntu

2018-01-23 08:35:55
Zarządzenie Nr 438/2018 z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 428/2018 z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu

2018-01-15 15:07:36
Zarządzenie Nr 437/2018 z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty rocznej dotacji dla przedszkoli na rok 2018 w gminie Nowy Tomyśl

2018-01-15 15:07:09
Zarządzenie Nr 436/2018 z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2018

2018-01-15 15:06:46
Zarządzenie Nr 435/2018 z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawierającego opis lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu

2018-01-15 15:06:08
Zarządzenie Nr 434/2018 z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 274/2017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/284/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyslu z dnia 20 marca 2017r. w sprawie ustalenia dopłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowy Tomyśl dla grupy gospodarstw domowych

2018-01-15 15:05:32
Zarządzenie Nr 433/2018 z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Paproci oraz Nowym Tomyślu przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym

2018-01-15 15:04:50
Zarządzenie Nr 432/2018 z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Glinnie przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym

2018-01-15 15:04:11