Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienia o prowadzonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu postępowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2017-10-31 10:48:18
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 Urząd Miejski w Nowym Tomyślu uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Nowy Tomyśl prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Nowego Tomyśla wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy

2017-10-19 12:08:22
Uchwała antysmogowa - Niska emisja, nie tylko problem naszej gminy

Uchwała antysmogowa - Niska emisja, nie tylko problem naszej gminy.

2017-10-05 11:17:19
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o zmianie sposobu informowania stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawach, w których liczba stron przekracza 20.

2017-10-04 08:14:47
"Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 -2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”

2017-09-18 13:22:25
„Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017 - 2031 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”

2017-09-18 13:20:45
Wykaz udzielonych i cofniętych zezwoleń

   Wykaz udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.


2017-08-08 10:58:26
Komunikat dotyczący dokonania spisu z natury wyrobów zawierających azbest

2017-05-31 09:59:07
Informacja o dotacji dla spółki wodnej w 2017r.

2017-04-28 11:02:41
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowy Tomyśl

2017-04-04 14:11:16