Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE BURMISTRZA NOWEGO TOMYŚLA o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowy Tomyśl oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

2017-04-25 12:49:26
OGŁOSZENIE BURMISTRZA NOWEGO TOMYŚLA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej obwodnicy południowo-zachodniej miasta Nowy Tomyśl oraz wiaduktu wraz z aktywizacją gospodarczą dla terenów pomiędzy ulicą Celną i ulicą Kolejową

2017-04-18 10:50:23
Ogłoszenie Wojewody Wielkopolskiego SN-III.7570.24.2015.9

2015-08-27 11:39:47