Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-19 23:50:30 Ogłoszenia o wszczęciu postępowania / ZAPYTANIE OFERTOWE- P4/271/1/2018- Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola nr 4 "BOLKA I LOLKA" w Nowym Tomyślu Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-04-19 20:49:53 Ogłoszenia o zamówieniach / ZAPYTANIE OFERTOWE-ZP.271.041.2018- Wykonanie II etapu budowy ogrodzenia na boisku sportowym w miejscowości Sątopy, działka gminna nr ewid. 113 Anna Małecka Edycja artykułu
2018-04-19 20:46:24 Ogłoszenia o zamówieniach / ZAPYTANIE OFERTOWE-ZP.271.041.2018- Wykonanie II etapu budowy ogrodzenia na boisku sportowym w miejscowości Sątopy, działka gminna nr ewid. 113 Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-04-19 20:46:13 Ogłoszenia o zamówieniach / ZAPYTANIE OFERTOWE- ZP.271.038.2018- Zakup i dostawa sprzętu pożarniczego na wyposażenie OSP Boruja Kościelna i OSP Jastrzębsko Stare Anna Małecka Edycja artykułu
2018-04-19 15:27:40 Obwieszczenia o wszczętych postepowaniach / Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odnogami do granic działek, przepompownią ścieków sanitarnych i rurociągiem tłocznym ścieków sanitarnych, na działkach o nr ewid. 130/3, 132, 138/2, 139, 226, 238, 247, 260, 275/1, 275/4, 305, 398, 437, 531, 532, 535, 175, 233/3, 462, 294, 418, obręb Sątopy oraz 844, obręb Glinno, gm. Nowy Tomyśl. Karolina Robakowska Publikacja artykułu
2018-04-19 14:56:47 Ochrona środowiska / Zawiadomienia o prowadzonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu postępowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ewa Homan-Kalika Edycja artykułu
2018-04-19 14:30:28 Obwieszczenia o wszczętych postepowaniach / Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV oraz złącz kablowych, na działkach o nr ewid. 421/2, 422/6, 422/55, 422/56, 422/57, 422/58, 422/59, 422/60, 422/61, 422/62, 422/63, 422/64, 422/65, 422/66, 422/67, 422/68, 422/69, 422/70, 422/71, obręb Boruja Kościelna, gm. Nowy Tomyśl. Karolina Robakowska Publikacja artykułu
2018-04-19 14:02:16 Obwieszczenia o wszczętych postepowaniach / Budowa gazociągu śr/c dn 63 PE, na działkach o nr ewid. 844, 772/43, 772/61, 773/29, 772/10, 772/12 obręb Glinno, gm. Nowy Tomyśl. Karolina Robakowska Publikacja artykułu
2018-04-19 13:45:20 Obwieszczenia o wszczętych postepowaniach / Budowa drogi z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 148/1, obręb Glinno, gm. Nowy Tomyśl. Karolina Robakowska Publikacja artykułu
2018-04-19 11:33:19 Ogłoszenia o wszczęciu postępowania / ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT- P3/271/1/2018- Zakup i dostawę artykułów żywnościowych dla Przedszkola nr 3 „BAJKOWE ZACISZE” w Nowym Tomyślu Anna Małecka Publikacja artykułu