Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-23 22:46:22 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.7.2018 „Przebudowa jezdni i chodników na Placu Kościelnym w Jastrzębsku Starym”. Anna Dancewicz-Krzywania Edycja artykułu
2018-01-23 20:04:42 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.4.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Remont doraźny dróg gminnych gruntowych Anna Dancewicz-Krzywania Edycja artykułu
2018-01-23 20:03:58 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.6.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ” Budowa pieca chlebowego w Nowej Róży wraz z zagospodarowaniem terenu" Anna Dancewicz-Krzywania Edycja artykułu
2018-01-23 19:39:52 Ogłoszenia o podpisaniu umów / ZP.271.72.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA „Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg i ulic w sezonie zimowym 2018 na terenie Gminy Nowy Tomyśl - Zimowe utrzymanie dróg na terenie Rejonu nr 2 - Gmina” Anna Małecka Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych
2018-01-23 19:39:45 Ogłoszenia o podpisaniu umów / OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-ZP.271.48.2017-„Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie w Gminie NowyTomyśl” Anna Małecka Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych
2018-01-23 19:39:19 Ogłoszenia o podpisaniu umów / OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-ZP.271.48.2017-„Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie w Gminie NowyTomyśl” Anna Małecka Archiwizacja artykułu
2018-01-23 19:39:16 Ogłoszenia o podpisaniu umów / OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- ZP.271.69.2017-" Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych z podziałem na IV części ". Anna Małecka Archiwizacja artykułu
2018-01-23 19:39:13 Ogłoszenia o podpisaniu umów / OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ZP.271.78.2017-Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Nowy Tomyśl i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2022 r Anna Małecka Archiwizacja artykułu
2018-01-23 19:39:10 Ogłoszenia o podpisaniu umów / OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ZP.271.76.2017-"Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska" Anna Małecka Archiwizacja artykułu
2018-01-23 19:39:06 Ogłoszenia o podpisaniu umów / OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ZP.271.75.2017-"Remont doraźny dróg gminnych gruntowych" Anna Małecka Archiwizacja artykułu