Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-09-23 12:34:13 Ogłoszenia o podpisaniu umów / ZP.271.43.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej nr 376512P w miejscowości Przyłęk gm. Nowy Tomyśl wraz z odcinkiem drogi przyległej nr 376510P w kierunku ulicy Komunalnej w Nowym Tomyślu”. Krzysztof Sroczyński Publikacja artykułu
2017-09-23 12:32:41 Ogłoszenia o podpisaniu umów / ZP.271.35.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy i przebudowy ulic Irysowej, Kon-waliowej, Goździkowej oraz Lawendowej w Nowym Tomyślu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Krzysztof Sroczyński Publikacja artykułu
2017-09-23 12:31:03 Ogłoszenia o podpisaniu umów / ZP.271.30.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla inwestycji drogowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl z podziałem na II części”. Krzysztof Sroczyński Publikacja artykułu
2017-09-23 09:43:06 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.31.2017- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla Gminy Nowy Tomyśl i jednostek organizacyjnych Gminy Nowy Tomyśl” Anna Małecka Publikacja artykułu
2017-09-23 09:43:03 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.49.2017-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Nowy Tomyśl Anna Małecka Archiwizacja artykułu
2017-09-22 23:02:43 Ogłoszenia o podpisaniu umów / ZP.271.29.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - „Przebudowa ul. Wypoczynkowej w Nowym Tomyślu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II postępowanie ”. Krzysztof Sroczyński Publikacja artykułu
2017-09-22 22:38:50 Ogłoszenia o podpisaniu umów / ZP.271.46.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA „Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym w 2017 r. na terenie Gminy Nowy Tomyśl” Anna Dancewicz-Krzywania Publikacja artykułu
2017-09-22 20:41:34 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.52.2017- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- "Remont doraźny dróg gminnych gruntowych" Anna Małecka Edycja artykułu
2017-09-22 13:14:13 Obwieszczenia o wszczętych postepowaniach / Rozbudowa i modernizacja oświetlenia zewnętrznego, na działkach o nr ewid. 1427/1, 1427/5, 1604/12, 1606/2, obręb Nowy Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl. Karolina Robakowska Publikacja artykułu
2017-09-22 13:01:40 Obwieszczenia o wszczętych postepowaniach / Rozbudowa i modernizacja oświetlenia zewnętrznego, na działkach o nr ewid. 217/1, 217/3, 217/4, 217/5, obręb Paproć, gm. Nowy Tomyśl. Karolina Robakowska Publikacja artykułu