Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-06-22 18:49:49 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.28.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2. Krzysztof Sroczyński Edycja artykułu
2017-06-22 18:47:27 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.23.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych zagospodarowania terenów rekreacyjnych na terenie gm. Nowy Tomyśl z podziałem na II części. Krzysztof Sroczyński Archiwizacja artykułu
2017-06-22 18:46:23 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.28.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2. Krzysztof Sroczyński Edycja artykułu
2017-06-22 18:16:57 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.28.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2. Krzysztof Sroczyński Publikacja artykułu
2017-06-22 17:22:56 Informacje z otwarcia ofert / ZP.271.23.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych zagospodarowania terenów rekreacyjnych na terenie gm. Nowy Tomyśl z podziałem na II części. Krzysztof Sroczyński Publikacja artykułu
2017-06-22 12:11:53 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.27.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa o oddziały szkolno – przedszkolne Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej. Krzysztof Sroczyński Edycja artykułu
2017-06-22 12:09:21 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.27.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa o oddziały szkolno – przedszkolne Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej. Krzysztof Sroczyński Edycja artykułu
2017-06-22 11:02:57 Rok 2017 / Uchwały Rady Miejskiej podjęte podczas XXXII sesji odbytej 24 kwietnia 2017 r. Beata Kontusz-Iwańczuk Edycja artykułu
2017-06-21 15:17:35 Ogłoszenia / II OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 701 KODEKSU CYWILNEGO NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ Michał Grześkowiak Publikacja artykułu
2017-06-21 12:43:44 Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej / Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 30 czerwca 2017 o godz. 10.00 (zmiana terminu) Beata Kontusz-Iwańczuk Publikacja artykułu