Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-04-22 14:42:09 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.14.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie przebudowy ul. Poprzecznej w Paproci w formule zaprojektuj i wybuduj. Anna Dancewicz-Krzywania Edycja artykułu
2017-04-22 14:41:44 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.15.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa i rozbudowa przedszkola nr 1 „Misia Uszatka” w formule zaprojektuj i wybuduj. Anna Dancewicz-Krzywania Edycja artykułu
2017-04-22 14:41:06 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.12.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Komunalnej oraz dróg w rejonie ulic Konopnickiej, Komunalnej, Długiej i Kościuszki. Anna Dancewicz-Krzywania Edycja artykułu
2017-04-22 14:26:46 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.12.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Komunalnej oraz dróg w rejonie ulic Konopnickiej, Komunalnej, Długiej i Kościuszki. Anna Dancewicz-Krzywania Publikacja artykułu
2017-04-22 13:54:04 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.14.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie przebudowy ul. Poprzecznej w Paproci w formule zaprojektuj i wybuduj. Krzysztof Sroczyński Edycja artykułu
2017-04-22 13:29:27 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.15.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa i rozbudowa przedszkola nr 1 „Misia Uszatka” w formule zaprojektuj i wybuduj. Krzysztof Sroczyński Publikacja artykułu
2017-04-22 12:29:21 Ogłoszenia o zamówieniach / ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT- ZP.271.029.2017- Malowanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na terenie miasta Nowy Tomyśl w ilości 5 500 m² Anna Małecka Edycja artykułu
2017-04-22 12:29:03 Ogłoszenia o zamówieniach / ZAPYTANIE OFERTOWE- Zakup i dostawa mieszanki asfaltowo – mineralnej na zimno o uziarnieniu 0,8 mm wykorzystanej do naprawy ubytków w nawierzchni asfaltowej w ilości 20 ton. Anna Małecka Edycja artykułu
2017-04-22 12:28:37 Ogłoszenia o zamówieniach / ZAPYTANIE OFERTOWE- „ Inwentaryzacja i wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na terenie miasta Nowy Tomyśl" Anna Małecka Edycja artykułu
2017-04-22 12:28:24 Ogłoszenia o zamówieniach / ZAPYTANIE OFERTOWE- „ Inwentaryzacja i wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na terenie miasta Nowy Tomyśl" Anna Małecka Edycja artykułu