Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-03-28 08:00:38 Konsultacje projektów / Sposób opiniowania koncepcji oraz projektów realizowanych przez Gminę Nowy Tomyśl: Michał Grześkowiak Publikacja artykułu
2017-03-27 18:35:02 Ogłoszenia o zamówieniach / ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT- ZP.271.014.2017-Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowy Tomyśl wraz z przygotowaniem materiałów wyjściowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia Anna Małecka Publikacja artykułu
2017-03-27 15:41:02 Wyniki naboru / Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami w zakresie obrotu nieruchomościami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu Sławomira Ksiąg - Górna Publikacja artykułu
2017-03-24 14:12:46 Informacje z otwarcia ofert / ZP.271.6.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Budowa linii oświetleniowej Paproć dz. Nr 176, 278/5, 278/8, 295/1. Anna Dancewicz-Krzywania Publikacja artykułu
2017-03-24 14:11:31 Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej / Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 31 marca 2017 r. o godz. 12.00, w Urzędzie Miejskim Beata Kontusz-Iwańczuk Publikacja artykułu
2017-03-24 12:19:23 Obwieszczenia o wszczętych postepowaniach / Budowa sieci wodociągowej PE Ø 160 mm, na działkach o nr ewid. 380/4, 569, obręb Nowy Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl. Karolina Robakowska Publikacja artykułu
2017-03-24 09:35:30 Rok 2017 / Zarządzenie nr 268/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 17 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy w zakresie zidentyfikowanych potrzeb i planowanego wsparcia dla Przedszkola nr 2 "Plastusiowe Osiedle" w Nowym Tomyślu Michał Grześkowiak Publikacja artykułu
2017-03-24 09:33:36 Rok 2017 / Zarządzenie nr 267/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 17 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy w zakresie zidentyfikowanych potrzeb i planowanego wsparcia dla Przedszkola nr 1 "Misia Uszatka" w Nowym Tomyślu Michał Grześkowiak Publikacja artykułu
2017-03-24 09:33:21 Rok 2017 / Zarządzenie nr 266/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 17 marca 2017r. w sprawie oddania w odpłatne użytkowanie sieci wodno-kanalizacyjnych Michał Grześkowiak Edycja artykułu
2017-03-24 09:33:01 Rok 2017 / Zarządzenie nr 264/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 9 marca 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 146/2012 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu. Michał Grześkowiak Edycja artykułu