Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-05-22 07:29:52 Ochrona środowiska / Wykaz udzielonych i cofniętych zezwoleń Maria Szutta Edycja artykułu
2017-05-19 15:17:28 Informacje o wyborze ofert / ZP.271.11.2017 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie wyznaczonym przez ulice Kościuszki, Półwiejska, Szpitalna i Sienkiewicza” (przedmiot zamówie-nia: Opracowanie projektu budowy oraz realizacji kanalizacji deszczowej i dróg w rejonie ulic Kościuszki, Półwiejska, Szpitalna, Sienkiewicza). Krzysztof Sroczyński Publikacja artykułu
2017-05-19 14:29:17 Rok 2017 / Uchwały Rady Miejskiej podjęte podczas XXXIII sesji nadzwyczajnej odbytej 19 maja 2017 r. Beata Kontusz-Iwańczuk Publikacja artykułu
2017-05-19 14:17:52 Rok 2017 / XXXII sesja Rady Miejskiej, która odbyła się 24 kwietnia 2017 r. Beata Kontusz-Iwańczuk Edycja artykułu
2017-05-19 12:24:02 Rok 2017 / Zarządzenie Nr 300/2017 z dnia 18 maja 2017r. Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowy Tomyśl oraz ustalania opłat z tego tytułu Michał Grześkowiak Edycja artykułu
2017-05-19 12:21:52 Rok 2017 / Zarządzenie Nr 300/2017 z dnia 18 maja 2017r. Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowy Tomyśl oraz ustalania opłat z tego tytułu Michał Grześkowiak Publikacja artykułu
2017-05-19 11:33:06 Obwieszczenia o wydanych decyzjach / budowa przepompowni ścieków wraz z przełączeniem sieci kanalizacji sanitarnej, na dz. o nr ewid.: 150/5, 148/1, 161/4, 161/3, obręb Glinno, gm. Nowy Tomyśl Karolina Robakowska Edycja artykułu
2017-05-19 11:29:44 Podstawy prawne działania / Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Danuta Michałowicz Edycja artykułu
2017-05-19 11:27:32 Obwieszczenia o wszczętych postepowaniach / Budowa sieci wodociągowej PE Ø 90 mm wraz z przyłączami wodociągowymi, na działkach o nr ewid. 797/3, 791/21, obręb Glinno, gm. Nowy Tomyśl. Karolina Robakowska Publikacja artykułu
2017-05-19 08:55:27 Nazwa i dane adresowe / Nazwa i dane adresowe Danuta Michałowicz Edycja artykułu