Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-11-18 13:51:31 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.69.2017- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- " Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych z podziałem na IV części ". Anna Małecka Edycja artykułu
2017-11-18 13:51:26 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.62.2017-OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY-ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante-„Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu” Anna Małecka Archiwizacja artykułu
2017-11-18 13:51:17 Ogłoszenia o podpisaniu umów / ZP.271.62.2017-OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-„Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu” Anna Małecka Edycja artykułu
2017-11-18 13:51:10 Ogłoszenia o podpisaniu umów / ZP.271.56.2017 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- „Remont kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Poznańskiej w Nowym Tomyślu”. Anna Małecka Edycja artykułu
2017-11-18 13:48:52 Ogłoszenia o wyborze ofert / ZP.271.085.2017-OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA-Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej (Parku Miejskiego) Anna Małecka Publikacja artykułu
2017-11-18 13:47:58 Ogłoszenia o podpisaniu umów / ZP.271.62.2017-OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-„Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu” Anna Małecka Publikacja artykułu
2017-11-17 14:50:54 Informacje o wyborze ofert / ZP.271.61.2017 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA - Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg i ulic w 2018 r. na terenie Gminy Nowy Tomyśl. Krzysztof Sroczyński Publikacja artykułu
2017-11-17 09:13:35 Rok 2017 / Nagrania z XLI sesji Rady Miejskiej odbytej 16 listopada 2017r. w Urzędzie Miejskim Elżbieta Dziubała Publikacja artykułu
2017-11-17 08:12:22 Obwieszczenia o wszczętych postepowaniach / Budowa sieci wodociągowej PE Ø 90 mm PE Ø 110 mm, na działkach o nr ewid. 246/8, 246/14, obręb Glinno, gm. Nowy Tomyśl. Karolina Robakowska Publikacja artykułu
2017-11-16 14:09:06 Obwieszczenia o wydanych decyzjach / Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Jeziorku Sękowskim, na działce o nr ewid. 154, obręb Sękowo, gm. Nowy Tomyśl. Karolina Robakowska Publikacja artykułu