Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Ośrodku odbywa się na podstawie:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. - o pomocy społecznej
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • Ustawa z dnia 7 września 207 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 

Procedura dot. rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania pomocy społecznej:

 • wpływ wniosku
 • rejestracja w dzienniku korespondencji,
 • nadanie znaku sprawy,
 • przekazanie wniosku właściwemu pracownikowi socjalnemu,
 • pracownik socjalny - przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku (lub w terminie 2 dni w sprawach niecierpiących zwłoki), skompletowanie niezbędnych dokumentów, przedstawienie planu pomocy, wprowadzenie wniosku i niezbędnych danych do komputerowej bazy danych,
 • akceptacja merytoryczna - Z-ca Dyrektora OPS,
 • przygotowanie decyzji administracyjnej oraz rejestracja w rejestrze zasiłkobiorców - Sekcja Świadczeń,
 • podpisanie decyzji administracyjnej - Dyrektor OPS (nie później niż w ciągu miesiąca),
 • wysyłanie decyzji administracyjnej za potwierdzeniem odbioru - Sekcja Świadczeń,
 • przygotowanie listy wypłaty świadczenia i przekazanie do Sekcji Finansowo - Księgowej,
 • zatwierdzanie do wypłaty, pobranie gotówki z banku, wypłata przyznanego decyzją świadczenia - Sekcja Finansowo - Księgowa, sporządzenie raportu kasowego OPS,
 • księgowanie na odpowiednich kontach - Sekcja Finansowo - Księgowa.

Procedura dot. rozpatrzenia wniosku w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekunów, świadczenia świadcznia wychowawczego, jednorazowego świadczenia "Za życiem"

 • wpływ wniosku
 • rejestracja w dzienniku korespondencji,
 • nadanie znaku sprawy,
 • przekazanie wniosku właściwemu pracownikowi ,
 • opracowanie merytoryczne,
 • przygotowanie decyzji administracyjnej
 • podpisanie decyzji administracyjnej - Dyrektor OPS (nie później niż w ciągu miesiąca),
 • wysyłanie decyzji administracyjnej za potwierdzeniem odbioru ,
 • przygotowanie listy wypłaty świadczenia i przekazanie do Sekcji Finansowo - Księgowej,
 • zatwierdzanie do wypłaty, pobranie gotówki z banku, wypłata świadczenia z kasy lub przelew na konto, sporządzenie raportu kasowego,
 • księgowanie na odpowiednich kontach - Sekcja Finansowo Księgowa

 

 

 

Liczba odwiedzin : 493
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Danuta Michałowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : nowytomysl nowytomysl
Czas wytworzenia: 2004-08-12 14:57:37
Czas publikacji: 2017-05-19 11:29:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak