6220.14.2015 - Budowa toru treningowego dla motocyjli terenowych i quadów na działce o nr ewid. 108/1 w miejscowości Sątopy, gmina nowy Tomyśl 

 

6220.14.2015 - Budowa toru treningowego dla motocykli terenowych i quadów na działce o nr ewid. 108/1 w miejscowości Sątopy, gmina Nowy Tomyśl.

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępniaqniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami)

BURMISTRZ NOWEGO TOMYŚLA

zawiadamia

o wydanej dnia 20.01.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegajacego na budowie toru treningowego dla motocykli terenowych i quadów na działce o nr ewid. 108/1 w miejscowości Sątopy, gmina Nowy Tomyśl

po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Pana Rafała Napierała

oraz po zasiągnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu.

W związku z powyzszym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyslu.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl (pok. nr 12 (na parterze) w godzinach pracy Urzędu.

 

Liczba odwiedzin : 513
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Szutta
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Szutta
Czas wytworzenia: 2016-01-21 14:54:49
Czas publikacji: 2016-03-10 14:08:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak