Oświadczenia majątkowe skladane w trakcie roku 2016 

 

 

Danuta Gielec - oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Sekretarza Gminy Nowy Tomyśl

Maria Ceglecka - oświadczenie majątkowe złożone w zaiązku z rozpoczęciem pracy na stanowisku sekretarza Gminy Nowy Tomyśl

Bogna Żelazna - oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku I Zastępcy Burmistrza Nowego Tomyśla

Danuta Gielec - oświadczenie majątkowe złożone w związku z udzieleniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Nowego Tomyśla

 

 

Liczba odwiedzin : 915
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2016-10-21 09:31:24
Czas publikacji: 2017-06-06 08:15:12
Data przeniesienia do archiwum: 2022-12-31