Zadania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych i Administratora Bezpieczeństwa Informacji  

 

 

Do zakresu działania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ON i ABI)  należy w szczególności:

 1. w zakresie ochrony informacji niejawnych:

  a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych;

  b) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych;

  c) zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu;

  d) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;

  e) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

  f) opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie i nadzorowanie jego realizacji;

  g) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

 2. w zakresie ochrony danych osobowych jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji wspólnie z Administratorem Systemów Informatycznych:

  a) prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych, z zapewnieniem ograniczeń dostępu do ewidencji przez osoby nieuprawnione;

  b) rejestrowanie użytkowników w systemach i nadawanie im określonych uprawnień;

  c) kierowanie wniosków do GIODO w celu aktualizacji zbiorów danych osobowych;

  d) prowadzenie ewidencji dostępu pracowników Urzędu do sieci lokalnej.

 

 

 

/Na podstawie:

 • Zarządzenia Nr 368/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 1 września 2017r. w sprawie: nadania Urzędowi Miejskiemu w Nowym Tomyślu  Regulaminu Organizacyjnego./

 

 

Liczba odwiedzin : 258
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2016-11-08 15:10:23
Czas publikacji: 2017-09-11 12:50:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak