Zadania Biura ds. Funduszy Zewnętrznych 

 

 

 

Do zakresu działania Biura ds. Funduszy Zewnętrznych (BFZ) należy w szczególności:

 

  1. poszukiwanie źródeł finansowania, w tym programów unijnych na realizację zadań własnych Gminy;

  2. przygotowywanie wniosków i zgłaszanie projektów o przyznanie dofinansowania;

  3. kontrola projektów;

  4. opracowywanie sprawozdań, wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu;

  5. współdziałanie z innymi wydziałami, biurami lub pracownikami Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

     

 

/ Na podstawie :

Zarządzenia Nr 368/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 1 września 2017r. w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Nowym Tomyślu Regulaminu Organizacyjnego./

 

Liczba odwiedzin : 159
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2016-11-09 11:22:47
Czas publikacji: 2017-09-11 13:07:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak