Wersja archiwalna

Roboty budowlane – budynek zwierząt kopytnych na wybiegu typu „safari”_2 

 

 

 

Załączniki

03 przedmiar robót (pomocniczy).zip

Data: 2017-05-29 09:54:54 Rozmiar: 841.76k Format: .zip Pobierz

02 projekt budowlany.zip

Data: 2017-05-29 09:54:54 Rozmiar: 8.71M Format: .zip Pobierz

04 formularz ofertowy.docx

Data: 2017-05-29 09:54:54 Rozmiar: 17.17k Format: .docx Pobierz

06 oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia.docx

Data: 2017-05-29 09:54:54 Rozmiar: 16.11k Format: .docx Pobierz

07 wykaz robót budowlanych.docx

Data: 2017-05-29 09:54:54 Rozmiar: 15.99k Format: .docx Pobierz

05 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx

Data: 2017-05-29 09:54:54 Rozmiar: 15.97k Format: .docx Pobierz

01 SIWZ_budynek zwierząt kopytnych na wybiegu typu safari_2_v2.docx

Data: 2017-05-29 09:56:42 Rozmiar: 38.96k Format: .docx Pobierz

09 ogłoszenie o zamówieniu_BZP.pdf

Data: 2017-06-19 16:56:26 Rozmiar: 148.86k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 445
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Michał Grześkowiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Emilia Brychcy
Czas wytworzenia: 2017-05-29 09:54:54
Czas publikacji: 2017-06-19 16:56:26
Data przeniesienia do archiwum: 2018-02-05