Wersja archiwalna

ZP.271.22.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy parkingów na terenie Gminy Nowy Tomyśl z podziałem na II części 

 

 

 

Załączniki

ZP.271.22.2017 -OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 522610-N-2017.pdf

Data: 2017-06-01 17:15:00 Rozmiar: 102.23k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.22.2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA.pdf

Data: 2017-06-01 17:15:13 Rozmiar: 161.28k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.22.2017 FORMULARZ OFERTY-zał. nr 1 do SIWZ..doc

Data: 2017-06-01 17:15:19 Rozmiar: 135k Format: .doc Pobierz

ZP.271.22.2017 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2a.doc

Data: 2017-06-01 17:15:25 Rozmiar: 119.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.22.2017 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2b.doc

Data: 2017-06-01 17:15:29 Rozmiar: 119.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.22.2017 SIWZ OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA załącznik nr 3.doc

Data: 2017-06-01 17:15:40 Rozmiar: 123k Format: .doc Pobierz

ZP.271.22.2017 SIWZ WYKAZ OSÓB załącznik nr 4.doc

Data: 2017-06-01 17:15:47 Rozmiar: 43.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.22.2017 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- zał. nr 5a do SIWZ.pdf

Data: 2017-06-01 17:16:03 Rozmiar: 82.23k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.22.2017 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- zał. nr 5b do SIWZ.pdf

Data: 2017-06-01 17:16:10 Rozmiar: 71.5k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.22.2017 PROJEKT UMOWY - załacznik nr 6 do SIWZ.pdf

Data: 2017-06-01 17:16:19 Rozmiar: 129.69k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 298
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Małecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Małecka
Czas wytworzenia: 2017-06-01 17:13:36
Czas publikacji: 2017-06-15 14:50:22
Data przeniesienia do archiwum: 2017-06-16