Wersja archiwalna

ZP.271.34.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2” – II postępowanie. 

 

 

 

Załączniki

ZP.271.34.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

Data: 2017-07-14 14:15:37 Rozmiar: 246.74k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.34.2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf

Data: 2017-07-14 14:15:47 Rozmiar: 857.67k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.34.2017 FORMULARZ OFERTY-zał. nr 1 do SIWZ..doc

Data: 2017-07-14 14:15:57 Rozmiar: 134k Format: .doc Pobierz

ZP.271.34.2017 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2a.doc

Data: 2017-07-14 14:16:05 Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

ZP.271.34.2017 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2b.doc

Data: 2017-07-14 14:16:13 Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

ZP.271.34.2017 SIWZ OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA załącznik nr 3.doc

Data: 2017-07-14 14:16:20 Rozmiar: 123k Format: .doc Pobierz

ZP.271.34.2017 WYKAZ OSÓB - zał. nr 4 do SIWZ.doc

Data: 2017-07-14 14:16:26 Rozmiar: 37.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.34.2017 WYKAZ ROBÓT - zał. nr 5 do SIWZ.doc

Data: 2017-07-14 14:16:42 Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

ZP.271.34.2017 PROJEKT UMOWY - zał. nr 6 do SIWZ.pdf

Data: 2017-07-14 14:16:48 Rozmiar: 870.83k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.34.2017 Projekt Architektura i Konstrukcja - zał. nr 7 do SIWZ.zip

Data: 2017-07-14 14:18:27 Rozmiar: 67.66M Format: .zip Pobierz

ZP.271.34.2017 Projekt Instalacje Sanitarne - zał. nr 8 do SIWZ.zip

Data: 2017-07-14 14:19:09 Rozmiar: 27.91M Format: .zip Pobierz

ZP.271.34.2017 Projekt Instalacje Elektryczne - zał. nr 9 do SIWZ.zip

Data: 2017-07-14 14:19:42 Rozmiar: 23.4M Format: .zip Pobierz

ZP.271.34.2017 Przedmiary i STWiOR - zał. nr 10 do SIWZ.zip

Data: 2017-07-14 14:20:12 Rozmiar: 16.64M Format: .zip Pobierz

ZP.271.34.2017 OŚWIADCZENIA załącznik nr 11.doc

Data: 2017-07-14 14:20:22 Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

ZP.271.34.2017 PROJEKT UMOWY - zał. nr 6 do SIWZ po zmianie z dnia 26.07.2017 r..docx

Data: 2017-07-26 18:30:23 Rozmiar: 52.25k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 342
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Sroczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Sroczyński
Czas wytworzenia: 2017-07-14 14:14:24
Czas publikacji: 2017-07-26 18:22:57
Data przeniesienia do archiwum: 2017-08-02