Wersja archiwalna

ZP.271.42.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Rozbudowa o oddziały szkolno – przedszkolne Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej” – II postępowanie.  

 

 

 

Załączniki

ZP.271.42.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

Data: 2017-07-31 19:55:43 Rozmiar: 247.13k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.42.2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf

Data: 2017-07-31 19:56:02 Rozmiar: 866.15k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.42.2017 FORMULARZ OFERTY-zał. nr 1 do SIWZ..doc

Data: 2017-07-31 19:56:11 Rozmiar: 134k Format: .doc Pobierz

ZP.271.42.2017 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2a.doc

Data: 2017-07-31 19:56:19 Rozmiar: 120.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.42.2017 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2b.doc

Data: 2017-07-31 19:56:26 Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

ZP.271.42.2017 SIWZ OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA załącznik nr 3.doc

Data: 2017-07-31 19:56:34 Rozmiar: 123k Format: .doc Pobierz

ZP.271.42.2017 WYKAZ OSÓB - zał. nr 4 do SIWZ.doc

Data: 2017-07-31 19:56:42 Rozmiar: 40k Format: .doc Pobierz

ZP.271.42.2017 WYKAZ ROBÓT - zał. nr 5 do SIWZ.doc

Data: 2017-07-31 19:56:48 Rozmiar: 120.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.42.2017 PROJEKT UMOWY - zał. nr 6 do SIWZ.pdf

Data: 2017-07-31 19:57:04 Rozmiar: 924.55k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.42.2017 PROJEKT WYKONAWCZY - zał. nr 7 do SIWZ.zip

Data: 2017-07-31 20:09:18 Rozmiar: 58.07M Format: .zip Pobierz

ZP.271.42.2017 PROJEKT BUDOWLANY - zał. nr 8 do SIWZ.zip

Data: 2017-07-31 21:00:58 Rozmiar: 42.56M Format: .zip Pobierz

ZP.271.42.2017 PRZEDMIARY ROBÓT - zał. nr 9 do SIWZ.zip

Data: 2017-07-31 21:01:28 Rozmiar: 3.48M Format: .zip Pobierz

ZP.271.42.2017 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - zał. nr 10 do SIWZ.zip

Data: 2017-07-31 21:01:46 Rozmiar: 2.4M Format: .zip Pobierz

ZP.271.42.2017 OŚWIADCZENIA załącznik nr 11.doc

Data: 2017-07-31 21:01:56 Rozmiar: 120.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.42.2017 Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 10.08.2017.pdf

Data: 2017-08-11 07:43:14 Rozmiar: 471.28k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 711
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Dancewicz-Krzywania
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Sroczyński
Czas wytworzenia: 2017-07-31 19:33:38
Czas publikacji: 2017-08-21 07:25:47
Data przeniesienia do archiwum: 2017-08-22