Wersja archiwalna

ZP.271.43.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej nr 376512P w miejscowości Przyłęk gm. Nowy Tomyśl wraz z odcinkiem drogi przyległej nr 376510P w kierunku ulicy Komunalnej w Nowym Tomyślu. 

 

 

 

Załączniki

ZP.271.43.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

Data: 2017-08-10 06:33:58 Rozmiar: 152.86k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.43.2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf

Data: 2017-08-10 06:35:07 Rozmiar: 315.47k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.43.2017 FORMULARZ OFERTY-zał. nr 1 do SIWZ.doc

Data: 2017-08-10 06:35:15 Rozmiar: 135k Format: .doc Pobierz

ZP.271.43.2017 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2a.doc

Data: 2017-08-10 06:35:21 Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

ZP.271.43.2017 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2b.doc

Data: 2017-08-10 06:35:27 Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

ZP.271.43.2017 SIWZ OŚWIADCZENIE G RUPA KAPITAŁOWA załącznik nr 3.doc

Data: 2017-08-10 06:35:35 Rozmiar: 123k Format: .doc Pobierz

ZP.271.43.2017 SIWZ WYKAZ OSÓB załącznik nr 4.doc

Data: 2017-08-10 06:35:40 Rozmiar: 37k Format: .doc Pobierz

ZP.271.43.2017 SZCZEGO_OWY OPIS PRZEDM IOTU ZAMÓWIENIA- zał. nr 5 do SIWZ.pdf

Data: 2017-08-10 06:36:03 Rozmiar: 121.33k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.43.2017 PROJEKT UMOWU - zał. nr 6 do SIWZ.pdf

Data: 2017-08-10 06:36:19 Rozmiar: 236.14k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.43.2017 Warunki WZDW załącznik nr 7 do SIWZ.pdf

Data: 2017-08-18 13:09:52 Rozmiar: 584.64k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 252
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Dancewicz-Krzywania
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Dancewicz-Krzywania
Czas wytworzenia: 2017-08-10 06:29:14
Czas publikacji: 2017-08-22 15:15:31
Data przeniesienia do archiwum: 2017-08-23