Wersja archiwalna

ZP.271.48.2017- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie w Gminie Nowy Tomyśl” 

 

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do DUUE w dniu 11-09-2017r..pdf

Data: 2017-09-13 16:34:14 Rozmiar: 178.17k Format: .pdf Pobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE W DUUE w dniu 13-09-2017 r- nr. 2017-OJS175-358711-pl.pdf

Data: 2017-09-13 16:34:20 Rozmiar: 184.13k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.48.2017 SIWZ.pdf

Data: 2017-09-13 16:34:27 Rozmiar: 779.52k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.48.2017- Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.docx

Data: 2017-09-13 16:34:39 Rozmiar: 25.71k Format: .docx Pobierz

ZP.271.48.2017-JEDZ -Załącznik nr 2 do SIWZ.doc

Data: 2017-09-13 16:34:54 Rozmiar: 182.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.48.2017- Załącznik nr 3 do SIWZ, Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

Data: 2017-09-13 16:35:01 Rozmiar: 1.19M Format: .pdf Pobierz

ZP.271.48.2017- Załącznik nr 4 do SIWZ-Oświadczenie Grupa Kapitałowa.doc

Data: 2017-09-13 16:35:18 Rozmiar: 35k Format: .doc Pobierz

ZP.271.48.2017- Załącznik nr 5 do SIWZ-Wykaz usług.doc

Data: 2017-09-13 16:35:23 Rozmiar: 34.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.48.2017- Załącznik nr 6 do SIWZ-Wykaz narzędzi.doc

Data: 2017-09-13 16:35:29 Rozmiar: 54k Format: .doc Pobierz

ZP.271.48.2017 -Załącznik nr 7 do SIWZ-Projekt umowy.pdf

Data: 2017-09-13 16:35:40 Rozmiar: 161.35k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.48.2017 -Załącznik nr 8 do SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

Data: 2017-09-13 16:35:50 Rozmiar: 693.43k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.48.2017- Załącznik nr 9 do SIWZ- OPZ załączniki 1,2,3,Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu.pdf

Data: 2017-09-13 16:35:59 Rozmiar: 1.41M Format: .pdf Pobierz

ZP.271.48.2017- Załącznik nr 10 do SIWZ-Oświadczenie o niezaleganiu podatki i opłaty lokalne.doc

Data: 2017-09-13 16:36:09 Rozmiar: 26k Format: .doc Pobierz

ZP.271.48.2017- Załącznik nr 11 do SIWZ-Oświadczenie zakaz ubegania się o zamówienie publiczne.doc

Data: 2017-09-13 16:36:17 Rozmiar: 28.5k Format: .doc Pobierz

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu przesłane do DUUE w dniu 14-09-2017r..pdf

Data: 2017-09-16 11:50:23 Rozmiar: 82.93k Format: .pdf Pobierz

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w dniu 16-09-2017r- 2017-OJS178-365163-pl.pdf

Data: 2017-09-16 11:50:36 Rozmiar: 81.03k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.48.2017 SIWZ-AUTOKOREKTA z dnia 18-09-2017.pdf

Data: 2017-09-18 07:44:33 Rozmiar: 783k Format: .pdf Pobierz

ODPOWIEDZI NA PYTANIA nr 1.pdf

Data: 2017-10-14 13:10:23 Rozmiar: 388.47k Format: .pdf Pobierz

SPROSOTWANIE OGŁOSZENIE ZMIAN przesłane do DUUE w dniu 12-10-2017-142328-NF14-PL.pdf

Data: 2017-10-14 13:10:54 Rozmiar: 71.81k Format: .pdf Pobierz

SPROSOTOWANIE OGŁOSZENIE ZMIAN opublikowane w DUUE w dniu 14-10-2017- 2017-OJS198-407939-pl.pdf

Data: 2017-10-14 13:11:00 Rozmiar: 67.99k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.48.2017 SIWZ-KOREKTA z dnia 12-10-2017.pdf

Data: 2017-10-14 13:11:06 Rozmiar: 784k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.48.2017 -Załącznik nr 8 do SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- KOREKTA Z dnia 12-10-2017.pdf

Data: 2017-10-14 13:11:12 Rozmiar: 693.83k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 603
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Małecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Małecka
Czas wytworzenia: 2017-09-13 16:33:54
Czas publikacji: 2017-10-16 06:25:00
Data przeniesienia do archiwum: 2017-11-02