Wersja archiwalna

Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się dnia 28 września 2017 r. o godz. 14.00 w NOK 

 

 

a) zmiany uchwały Nr XXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 stycznia 2017 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017;

b) zmiany uchwały Nr XXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017 do 2026;

c) w sprawie udzielenia przez Gminę Nowy Tomyśl Powiatowi Nowotomyskiemu pomocy finansowej

d) w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów;

e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok;

f) wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok;

g) wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok;

h) uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych w koronach drzew – pomników przyrody na terenie Gminy Nowy Tomyśl;

i) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny położony na działce o nr ewid. 555 w Nowym Tomyślu;

j) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny położony na działce o nr ewid. 262/1 w Nowym Tomyślu;

k) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny położony na działce o nr ewid. 555 w Nowym Tomyślu;

l) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny położony na działce o nr ewid. 559/19 w Nowym Tomyślu;

m) nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Boruja Kościelna, gmina Nowy Tomyśl;

n) nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Boruja Kościelna, gmina Nowy Tomyśl;

o) udzielenia przez Gminę Nowy Tomyśl Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej;

p) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowego Tomyśla;

r) przekazania skargi.

 

Liczba odwiedzin : 201
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Beata Kontusz-Iwańczuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Kontusz-Iwańczuk
Czas wytworzenia: 2017-09-22 09:26:51
Czas publikacji: 2017-09-22 09:26:58
Data przeniesienia do archiwum: 2017-09-29