Wersja archiwalna

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji programu współpracy na 2018 r. 

 

 

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza rozpoczęcie konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy na 2018 rok Gminy Nowy Tomyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Projekt uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowy Tomyśl www.nowytomysl.pl w zakładce komunikaty, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz jest dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33.
Termin konsultacji: od 22 września do 13 października 2017 roku.
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, działające na rzecz Gminy Nowy Tomyśl.
Formy konsultacji:

  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia i dostarczenie formularza osobiście lub listownie do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl,
  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia i przesłanie formularza w formie elektronicznej na adres: m.kortus@nowytomysl.pl.

Pisemne opinie należy przesłać do dnia 13 października 2017 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu).

Chcielibyśmy poznać Państwa opinie oraz wykorzystać zaproponowane przez Państwa propozycje priorytetowych zadań publicznych, wskazówki i uwagi tak, aby Program w jeszcze szerszym stopniu korespondował z Państwa oczekiwaniami. Dzięki Państwa zaangażowaniu możliwe będzie nie tylko usprawnienie naszej dotychczasowej współpracy, ale również poszerzenie jej o nowe formy działania.

Wyjaśnień ws. konsultacji udziela inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Marzena Kortus, tel. 61 4426612, e-mail: m.kortus@nowytomysl.pl

 

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji programu współpracy na 2018 r..pdf

Data: 2017-09-22 10:24:20 Rozmiar: 39.78k Format: .pdf Pobierz

Program współpracy na 2018 rok załącznik do uchwały.pdf

Data: 2017-09-22 10:24:27 Rozmiar: 324.1k Format: .pdf Pobierz

Program współpracy na 2018 rok załącznik do uchwały.doc

Data: 2017-09-22 10:24:31 Rozmiar: 98k Format: .doc Pobierz

formularz_konsultacji_na_2018.pdf

Data: 2017-09-22 10:24:37 Rozmiar: 228.96k Format: .pdf Pobierz

formularz_konsultacji_na_2018.doc

Data: 2017-09-22 10:24:42 Rozmiar: 34.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 181
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Kortus
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzena Kortus
Czas wytworzenia: 2017-09-22 10:23:42
Czas publikacji: 2017-09-22 10:23:42
Data przeniesienia do archiwum: 2017-10-31