Wersja archiwalna

ZP.271.58.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa ulicy Kanałowej w Nowym Tomyślu. 

 

 

 

Załączniki

ZP.271.58.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

Data: 2017-09-29 21:16:48 Rozmiar: 229.82k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.58.2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf

Data: 2017-09-29 21:16:56 Rozmiar: 863.36k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.58.2017 FORMULARZ OFERTY-zał. nr 1 do SIWZ..doc

Data: 2017-09-29 21:17:03 Rozmiar: 134k Format: .doc Pobierz

ZP.271.58.2017 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2b.doc

Data: 2017-09-29 21:17:12 Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

ZP.271.58.2017 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2a.doc

Data: 2017-09-29 21:17:12 Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

ZP.271.58.2017 SIWZ OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA załącznik nr 3.doc

Data: 2017-09-29 21:17:18 Rozmiar: 123k Format: .doc Pobierz

ZP.271.58.2017 WYKAZ OSÓB - zał. nr 4 do SIWZ.doc

Data: 2017-09-29 21:17:26 Rozmiar: 37k Format: .doc Pobierz

ZP.271.58.2017 WYKAZ ROBÓT - zał. nr 5 do SIWZ.doc

Data: 2017-09-29 21:17:26 Rozmiar: 119.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.58.2017 PROJEKT UMOWY - zał. nr 6 do SIWZ.pdf

Data: 2017-09-29 21:17:40 Rozmiar: 879.19k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.58.2017 OŚWIADCZENIA załącznik nr 7.doc

Data: 2017-09-29 21:18:08 Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

ZP.271.58.2017 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - zał. nr 8 do SIWZ cz.1.zip

Data: 2017-09-29 21:23:54 Rozmiar: 62.13M Format: .zip Pobierz

ZP.271.58.2017 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - zał. nr 8 do SIWZ cz.2.zip

Data: 2017-09-29 21:24:35 Rozmiar: 45.24M Format: .zip Pobierz

ZP.271.58.2018 PRZEDMIARY ROBÓT - zał. nr 9 do SIWZ.zip

Data: 2017-09-29 21:24:51 Rozmiar: 3.76M Format: .zip Pobierz

ZP.271.58.2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf

Data: 2017-10-13 19:42:49 Rozmiar: 109.16k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.58.2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianie z dnia 13.10.2017 r..pdf

Data: 2017-10-13 19:43:00 Rozmiar: 863.7k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.59.2017 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - zał. nr 10 do SIWZ.rar

Data: 2017-10-13 19:43:53 Rozmiar: 87.71M Format: .rar Pobierz

ZP.271.58.2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA II.pdf

Data: 2017-10-18 22:12:51 Rozmiar: 108.78k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.58.2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianie z dnia 18.10.2017 r..pdf

Data: 2017-10-18 22:13:13 Rozmiar: 863.7k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 369
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Sroczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Sroczyński
Czas wytworzenia: 2017-09-29 21:15:53
Czas publikacji: 2017-10-18 22:11:43
Data przeniesienia do archiwum: 2017-10-24