Wersja archiwalna

ZP.271.55.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2” – III postępowanie. 

 

UWAGA !  PONOWNA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.10.2017 r. godz. 15:30

TERMIN OTWARCIA OFERT: 30.10.2017 r. godz. 16:00

 

 

Załączniki

ZP.271.55.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

Data: 2017-10-06 14:50:09 Rozmiar: 227.68k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.55.2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf

Data: 2017-10-06 14:50:16 Rozmiar: 855.37k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.55.2017 FORMULARZ OFERTY-zał. nr 1 do SIWZ..doc

Data: 2017-10-06 14:50:26 Rozmiar: 134k Format: .doc Pobierz

ZP.271.55.2017 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2b.doc

Data: 2017-10-06 14:50:31 Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

ZP.271.55.2017 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2a.doc

Data: 2017-10-06 14:50:31 Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

ZP.271.55.2017 SIWZ OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA załącznik nr 3.doc

Data: 2017-10-06 14:50:41 Rozmiar: 123k Format: .doc Pobierz

ZP.271.55.2017 WYKAZ ROBÓT - zał. nr 5 do SIWZ.doc

Data: 2017-10-06 14:50:48 Rozmiar: 119.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.55.2017 WYKAZ OSÓB - zał. nr 4 do SIWZ.doc

Data: 2017-10-06 14:50:48 Rozmiar: 37.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.55.2017 PROJEKT UMOWY - zał. nr 6 do SIWZ.pdf

Data: 2017-10-06 14:50:55 Rozmiar: 876.9k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.55.2017 Projekt Architektura i Konstrukcja - zał. nr 7 do SIWZ.zip

Data: 2017-10-06 14:51:09 Rozmiar: 67.66M Format: .zip Pobierz

ZP.271.55.2017 Projekt Instalacje Sanitarne - zał. nr 8 do SIWZ.zip

Data: 2017-10-06 14:51:19 Rozmiar: 27.91M Format: .zip Pobierz

ZP.271.55.2017 Projekt Instalacje Elektryczne - zał. nr 9 do SIWZ.zip

Data: 2017-10-06 14:51:30 Rozmiar: 23.4M Format: .zip Pobierz

ZP.271.55.2017 Przedmiary i STWiOR - zał. nr 10 do SIWZ.zip

Data: 2017-10-06 14:51:38 Rozmiar: 16.64M Format: .zip Pobierz

ZP.271.55.2017 OŚWIADCZENIA załącznik nr 11.doc

Data: 2017-10-06 14:51:46 Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

ZP.271.55.2017 Odpowiedzi na pytania wykonawców.pdf

Data: 2017-10-19 18:19:48 Rozmiar: 3.19M Format: .pdf Pobierz

ZP.271.55.2017 Odpowiedzi na pytania wykonawców - załącznik Opłaty za zajęcie pasa drogowego.pdf

Data: 2017-10-19 18:58:57 Rozmiar: 504.73k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.55.2017 ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU.pdf

Data: 2017-10-20 18:36:25 Rozmiar: 81.28k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.55.2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 2.pdf

Data: 2017-10-25 09:50:11 Rozmiar: 77.88k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.55.2017 SPECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianie z dnia 25.10.2017 r..doc

Data: 2017-10-25 10:06:08 Rozmiar: 253k Format: .doc Pobierz

ZP.271.55.2017 Wyjasnienie tres ci SIWZ z dnia 27.10.2017 r..pdf

Data: 2017-10-27 15:35:01 Rozmiar: 1021.41k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.55.2017 Załącznik do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 27.10.2017 r..pdf

Data: 2017-10-27 17:40:21 Rozmiar: 560.98k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 672
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Dancewicz-Krzywania
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Sroczyński
Czas wytworzenia: 2017-10-06 14:48:47
Czas publikacji: 2017-10-30 11:33:16
Data przeniesienia do archiwum: 2017-10-31