Wersja archiwalna

ZP.271.61.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg i ulic w 2018 r. na terenie Gminy Nowy Tomyśl. 

 

UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02.11.2017 r. GODZ. 14:30.

TERMIN OTWARCIA OFERT: 02.11.2017 r. GODZ. 15:00.

 

 

Załączniki

ZP.271.61.2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf

Data: 2017-10-20 19:34:22 Rozmiar: 805.45k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.61.2017 FORMULARZ OFERTY-zał. nr 1.doc

Data: 2017-10-20 19:34:30 Rozmiar: 97.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.61.2017 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2a.doc

Data: 2017-10-20 19:34:37 Rozmiar: 119k Format: .doc Pobierz

ZP.271.61.2017 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2b.doc

Data: 2017-10-20 19:34:42 Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

ZP.271.61.2017 SIWZ OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA załącznik nr 3.doc

Data: 2017-10-20 19:34:49 Rozmiar: 122.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.61.2017 SIWZ WYKAZ OSOB załącznik nr 5.doc

Data: 2017-10-20 19:35:56 Rozmiar: 37k Format: .doc Pobierz

ZP.271.61.2017 SIWZ WYKAZ REJONÓW załącznik nr 6.pdf

Data: 2017-10-20 19:36:07 Rozmiar: 552.57k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.61.2017 SIWZ WYKAZ STANDARDÓW załącznik nr 7.pdf

Data: 2017-10-20 19:36:56 Rozmiar: 476.14k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.61.2017 SPECYFIKACJA TECHNICZNA załacznik nr 8.pdf

Data: 2017-10-20 19:37:25 Rozmiar: 535.1k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.61.2017 SIWZ Projekt Umowy załącznik nr 9.pdf

Data: 2017-10-20 19:52:14 Rozmiar: 769.38k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.61.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

Data: 2017-10-25 09:07:14 Rozmiar: 225.48k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.61.2017 SIWZ WYKAZ NARZĘDZI załącznik nr 4.doc

Data: 2017-10-25 10:03:12 Rozmiar: 38.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.61.2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf

Data: 2017-10-25 10:12:08 Rozmiar: 81.26k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.61.2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianie z dnia 25.10.2017 r..pdf

Data: 2017-10-25 10:12:14 Rozmiar: 802.92k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 222
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Sroczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Sroczyński
Czas wytworzenia: 2017-10-20 19:25:50
Czas publikacji: 2017-10-25 10:07:17
Data przeniesienia do archiwum: 2017-11-03