Wersja archiwalna

ZP.271.65.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ulicy Piłsudskiego i placu Chopina w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii" 

 

 

 

Załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 605364-N-2017 z dnia 2017-10-20 r..pdf

Data: 2017-10-20 21:08:40 Rozmiar: 420.01k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.65.2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA1.pdf

Data: 2017-10-20 21:08:53 Rozmiar: 499.32k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.65.2017 FORMULARZ OFERTY1-zał. nr 1 do SIWZ..doc

Data: 2017-10-20 21:09:01 Rozmiar: 139k Format: .doc Pobierz

ZP.271.65.2017 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2a.doc

Data: 2017-10-20 21:09:19 Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

ZP.271.65.2017 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2b.doc

Data: 2017-10-20 21:09:25 Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

ZP.271.65.2017 SIWZ OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA załącznik nr 3.doc

Data: 2017-10-20 21:09:47 Rozmiar: 123k Format: .doc Pobierz

ZP.271.65.2017 SIWZ WYKAZ OSÓB załącznik nr 4.doc

Data: 2017-10-20 21:09:55 Rozmiar: 41k Format: .doc Pobierz

ZP.271.65.2017 PROJEKT UMOWY - załacznik nr 6 do SIWZ-1.pdf

Data: 2017-10-20 21:10:06 Rozmiar: 564.55k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.65.2017 -OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik nr 5 do SIWZ.pdf

Data: 2017-10-20 21:10:20 Rozmiar: 590.58k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.65.2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA1-AUTOKOREKTA z dnia 23-10-2017r.pdf

Data: 2017-10-23 07:57:04 Rozmiar: 247.64k Format: .pdf Pobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 23-10-2017.pdf

Data: 2017-10-23 07:57:17 Rozmiar: 117.34k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 184
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Małecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Małecka
Czas wytworzenia: 2017-10-20 21:07:52
Czas publikacji: 2017-10-23 07:56:32
Data przeniesienia do archiwum: 2017-11-02