Wersja archiwalna

ZP.271.68.2017-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-„Budowa wiaty biesiadnej przy wigwamie w Przyłęku” 

 

 

 

Załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 614835-N-2017.pdf

Data: 2017-11-13 06:45:20 Rozmiar: 418.43k Format: .pdf Pobierz

SIWZ-ZP.271.68.2017.pdf

Data: 2017-11-13 06:45:26 Rozmiar: 591.91k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.68.2017 FORMULARZ OFERTY-ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ..doc

Data: 2017-11-13 06:45:31 Rozmiar: 132k Format: .doc Pobierz

ZP.271.68.2017 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2a.doc

Data: 2017-11-13 06:45:43 Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

ZP.271.68.2017 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2b.doc

Data: 2017-11-13 06:45:48 Rozmiar: 119.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.68.2017 SIWZ OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA -ZAŁĄCZNIK nr 3.doc

Data: 2017-11-13 06:45:55 Rozmiar: 122.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.68.2017 SIWZ WYKAZ ROBÓT - ZAŁACZNIK nr 4.doc

Data: 2017-11-13 06:46:01 Rozmiar: 116.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.68.2017 SIWZ ZAŁĄCZNIK 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA.zip

Data: 2017-11-13 06:46:13 Rozmiar: 1.77M Format: .zip Pobierz

ZP.271.63.2017 SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 6 - WZÓR UMOWY.pdf

Data: 2017-11-13 06:46:24 Rozmiar: 375.1k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.68.2017 SIWZ ZAŁĄCZNIK 7- PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY.zip

Data: 2017-11-13 06:46:31 Rozmiar: 615.26k Format: .zip Pobierz

ZP.271.68.2017 SIWZ ZAŁĄCZNIK 8 STWiOR.zip

Data: 2017-11-13 06:46:37 Rozmiar: 1011.83k Format: .zip Pobierz

RYSUNKI.zip

Data: 2017-11-13 19:44:16 Rozmiar: 2.07M Format: .zip Pobierz

ZP.271.68.2017 FORMULARZ OFERTY-ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ KOREKTA z dnia 14-11-2017.doc

Data: 2017-11-14 09:31:32 Rozmiar: 131.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 204
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Małecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Małecka
Czas wytworzenia: 2017-11-13 06:43:08
Czas publikacji: 2017-11-14 09:31:00
Data przeniesienia do archiwum: 2017-12-11