Wersja archiwalna

Projekty uchwał na XLI sesję nadzwyczajną RM, którea odbędzie się dnia 16 listopada 2017r. w Urzędzie Miejskim 

 

 

a)      zmiany uchwały Nr XXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 stycznia 2017 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017;

b)      zmiany uchwały Nr XXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017 do 2026;

c)      zmiany uchwały nr XXXI/289/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 20 marca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła;

d)      zmiany uchwały nr XXXVIII/378/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Nowy Tomyśl pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pod nazwą: „Modernizacja sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV wraz z oświetleniem na terenie Miasta i Gminy Nowy Tomyśl na oświetlenie energooszczędne w technologii LED”.

 

Liczba odwiedzin : 308
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Dziubała
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Kontusz-Iwańczuk
Czas wytworzenia: 2017-11-14 12:00:26
Czas publikacji: 2017-11-16 11:02:53
Data przeniesienia do archiwum: 2017-11-22