Wersja archiwalna

ZP.271.69.2017- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- " Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych z podziałem na IV części ". 

 

 

 

Załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 616633-N-2017.pdf

Data: 2017-11-15 14:16:49 Rozmiar: 240.77k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.69.2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA.pdf

Data: 2017-11-15 14:16:58 Rozmiar: 303.83k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.69.2017 FORMULARZ OFERTY-zał. nr 1 do SIWZ..doc

Data: 2017-11-15 14:17:03 Rozmiar: 150.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.69.2017 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2a.doc

Data: 2017-11-15 14:17:08 Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

ZP.271.69.2017 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2b.doc

Data: 2017-11-15 14:17:12 Rozmiar: 119.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.69.2017 SIWZ OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA załącznik nr 3.doc

Data: 2017-11-15 14:17:19 Rozmiar: 122.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.69.2017 SIWZ WYKAZ OSÓB załącznik nr 4.doc

Data: 2017-11-15 14:17:24 Rozmiar: 53.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.69.2017 SIWZ WYKAZ USŁUG - ZAŁACZNIK nr 5.doc

Data: 2017-11-15 14:17:29 Rozmiar: 124.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.69.2017-PROJEKT UMOWY- załącznik nr 6 do SIWZ.pdf

Data: 2017-11-15 14:17:41 Rozmiar: 161.98k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 290
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Małecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Małecka
Czas wytworzenia: 2017-11-15 14:15:43
Czas publikacji: 2017-11-18 13:51:31
Data przeniesienia do archiwum: 2017-11-27