Wersja archiwalna

ZP.271.74.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa żłobka w Nowym Tomyślu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formule zaprojektuj i wybuduj. 

 

 

 

Załączniki

ZP.271.74.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

Data: 2017-11-24 19:22:50 Rozmiar: 229.79k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.74.2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf

Data: 2017-11-24 19:23:07 Rozmiar: 921.86k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.74.2017 FORMULARZ OFERTY-zał. nr 1 do SIWZ.doc

Data: 2017-11-24 19:23:14 Rozmiar: 133.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.74.2017 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2a.doc

Data: 2017-11-24 19:23:20 Rozmiar: 120.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.74.2017 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2b.doc

Data: 2017-11-24 19:23:26 Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

ZP.271.74.2017 SIWZ OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA załącznik nr 3.doc

Data: 2017-11-24 19:23:34 Rozmiar: 123k Format: .doc Pobierz

ZP.271.74.2017 WYKAZ OSÓB - zał. nr 4 do SIWZ.doc

Data: 2017-11-24 19:23:42 Rozmiar: 44k Format: .doc Pobierz

ZP.271.74.2017 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY - zał. nr 5 do SIWZ.zip

Data: 2017-11-24 19:24:40 Rozmiar: 5.65M Format: .zip Pobierz

ZP.271.74.2017 PROJEKT UMOWY - zał. nr 6 do SIWZ.pdf

Data: 2017-11-24 19:25:44 Rozmiar: 955.2k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.74.2017 WYKAZ ROBÓT - zał. nr 7 do SIWZ.doc

Data: 2017-11-24 19:26:00 Rozmiar: 119.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.74.2017 INWENTARYZACJA - zał. nr 8 do SIWZ.zip

Data: 2017-11-24 19:28:31 Rozmiar: 17.13M Format: .zip Pobierz

ZP.271.74.2017 OŚWIADCZENIA załącznik nr 9.doc

Data: 2017-11-24 19:29:16 Rozmiar: 121k Format: .doc Pobierz

ZP.271.74.2017 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ z dnia 06.12.2017.pdf

Data: 2017-12-06 13:14:06 Rozmiar: 293.83k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 317
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Sroczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Sroczyński
Czas wytworzenia: 2017-11-24 19:21:37
Czas publikacji: 2017-12-11 13:53:02
Data przeniesienia do archiwum: 2017-12-12