Wersja archiwalna

ZP.271.78.2017- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Nowy Tomyśl i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2022 r. 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

NOWY TERMIN : 18-12-2017 godz. 15.00 

 

 

Załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 626339-N-2017.pdf

Data: 2017-12-04 06:02:59 Rozmiar: 413.09k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.78.2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA1.pdf

Data: 2017-12-04 06:03:03 Rozmiar: 406.53k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.78.2017 FORMULARZ OFERTY-ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ..doc

Data: 2017-12-04 06:03:10 Rozmiar: 133.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.78.2017 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2a.doc

Data: 2017-12-04 06:03:20 Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

ZP.271.78.2017 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2b.doc

Data: 2017-12-04 06:03:25 Rozmiar: 119.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.78.2017 SIWZ OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA załącznik nr 3.doc

Data: 2017-12-04 06:03:30 Rozmiar: 123k Format: .doc Pobierz

ZP.271.78.2017 SIWZ WYKAZ USŁUG - ZAŁACZNIK nr 4.doc

Data: 2017-12-04 06:03:47 Rozmiar: 118.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.78.2017 SIWZ WYKAZ ODDZIAŁU - ZAŁACZNIK nr 5.doc

Data: 2017-12-04 06:03:52 Rozmiar: 118k Format: .doc Pobierz

ZP.271.78.2017- Załącznik nr 6 -Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia.pdf

Data: 2017-12-04 06:03:59 Rozmiar: 375.54k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.78.2017- Załącznik nr 7 -Wykaz jednostek organizacyjnych.pdf

Data: 2017-12-04 06:04:05 Rozmiar: 37.2k Format: .pdf Pobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 07-12-2017.pdf

Data: 2017-12-07 06:03:19 Rozmiar: 146.71k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.78.2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA-korekta z dnia 07-12-2017.pdf

Data: 2017-12-07 06:03:26 Rozmiar: 394.12k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.78.2017 FORMULARZ OFERTY-ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ -korekta z dnia 07-12-2017.doc

Data: 2017-12-07 06:03:32 Rozmiar: 137k Format: .doc Pobierz

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 07-12-2017 r..pdf

Data: 2017-12-07 13:17:27 Rozmiar: 304.15k Format: .pdf Pobierz

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 13-12-2017 r..pdf

Data: 2017-12-13 16:34:43 Rozmiar: 416.64k Format: .pdf Pobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 13-12-2017.pdf

Data: 2017-12-13 16:34:48 Rozmiar: 280.86k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.78.2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA-korekta z dnia 13-12-2017.pdf

Data: 2017-12-13 16:34:53 Rozmiar: 393.13k Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 2 do odp. -Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.zip

Data: 2017-12-13 16:35:10 Rozmiar: 1.72M Format: .zip Pobierz

Zał. nr 3 do odp. Projekt budżetu Gminy Nowy Tomyśl na 2018 r.zip

Data: 2017-12-13 16:35:17 Rozmiar: 4.49M Format: .zip Pobierz

Zał. nr 4 do odp.-WPF.zip

Data: 2017-12-13 16:35:28 Rozmiar: 20.92M Format: .zip Pobierz
Liczba odwiedzin : 282
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Małecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Małecka
Czas wytworzenia: 2017-12-04 06:02:04
Czas publikacji: 2017-12-13 17:06:54
Data przeniesienia do archiwum: 2017-12-19