Wersja archiwalna

Projekty uchwał na XLIII sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej, która odbędzie się 18 grudnia 2017 r. o godz. 13.00 w salce Urzędu Miejskiego  

 

 

a) w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości,

b) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Nowy Tomyśl.

 

Liczba odwiedzin : 120
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gmiąt
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Gmiąt
Czas wytworzenia: 2017-12-13 14:21:22
Czas publikacji: 2017-12-13 14:21:22
Data przeniesienia do archiwum: 2017-12-19