Wersja archiwalna

ZP.271.3.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Budowa ulicy Krętej w Jastrzębsku Starym w formule zaprojektuj i wybuduj” – II postępowanie 

 

 

 

Załączniki

271.3.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

Data: 2018-01-12 19:22:16 Rozmiar: 179.27k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.3.2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf

Data: 2018-01-12 19:22:26 Rozmiar: 107.79k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.3.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf

Data: 2018-01-12 19:22:38 Rozmiar: 372.53k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.3.2018 FORMULARZ OFERTY-zał. nr 1 do SIWZ'.doc

Data: 2018-01-12 19:30:28 Rozmiar: 134k Format: .doc Pobierz

ZP.271.3.2018 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2b.doc

Data: 2018-01-12 19:33:55 Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

ZP.271.3.2018 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2a.doc

Data: 2018-01-12 19:33:55 Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

ZP.271.3.2018 SIWZ OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA załącznik nr 3.doc

Data: 2018-01-12 22:56:10 Rozmiar: 123k Format: .doc Pobierz

ZP.271.3.2018 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY - zał. nr 5 do SIWZ.zip

Data: 2018-01-12 23:03:08 Rozmiar: 15.31M Format: .zip Pobierz

ZP.271.3.2018 PROJEKT UMOWY - zał. nr 6 do SIWZ.doc.pdf

Data: 2018-01-12 23:05:37 Rozmiar: 236.61k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.3.2018 WYKAZ ROBÓT załącznik nr 7.doc

Data: 2018-01-12 23:06:07 Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

ZP.271.3.2018 WYKAZ OSÓB - zał. nr 4 do SIWZ (1).doc

Data: 2018-01-12 23:08:40 Rozmiar: 44.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.3.2018 OŚWIADCZENIA załącznik nr 8 (1).doc

Data: 2018-01-12 23:11:12 Rozmiar: 120.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 242
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Małecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Dancewicz-Krzywania
Czas wytworzenia: 2018-01-12 19:21:22
Czas publikacji: 2018-01-25 14:32:32
Data przeniesienia do archiwum: 2018-01-30