Wersja archiwalna

ZP.271.11.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Wykonanie robót budowlanych związanych z budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Chojniki, działka o nr ewid. 32/1, Gmina Nowy Tomyśl”. 

 

 

UWAGA!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.03.2018 GODZ. 16:00

TERMIN OTWARCIA OFERT: 05.03.2018 GODZ. 16:30

UWAGA !

ZMIANA ZAŁACZNIKA NR 2b

 

Załączniki

ZP.271.11.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

Data: 2018-02-03 20:28:06 Rozmiar: 1.27M Format: .pdf Pobierz

ZP.271.11.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf

Data: 2018-02-03 20:29:33 Rozmiar: 583.15k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.11.2018 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2a.doc

Data: 2018-02-03 20:29:53 Rozmiar: 121.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.11.2018 SIWZ OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA załącznik nr 3.doc

Data: 2018-02-03 20:30:33 Rozmiar: 124k Format: .doc Pobierz

ZP.271.11.2018 WYKAZ ROBÓT załącznik nr 5.doc

Data: 2018-02-03 20:30:46 Rozmiar: 121.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.11.2018 PROJEKT UMOWY - zał. nr 6 do SIWZ.doc

Data: 2018-02-03 20:30:56 Rozmiar: 175.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.11.2018 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.zip

Data: 2018-02-13 18:00:15 Rozmiar: 69.2M Format: .zip Pobierz

ZP.271.11.2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf

Data: 2018-02-14 21:14:33 Rozmiar: 132.77k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.11.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianie z dnia 14.02.2018 r..pdf

Data: 2018-02-14 21:39:25 Rozmiar: 581.86k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.11.2018 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ.pdf

Data: 2018-02-21 19:57:45 Rozmiar: 370.48k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.11.2018 PROJEKT BUDOWLANY uzupełnienie.zip

Data: 2018-02-21 20:12:08 Rozmiar: 23.41M Format: .zip Pobierz

ZP.271.11.2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2.pdf

Data: 2018-02-21 21:33:48 Rozmiar: 243.27k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.11.2017 PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa linii napowietrznej.pdf

Data: 2018-02-21 21:36:52 Rozmiar: 596.85k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.11.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianie z dnia 21.02.2018 r.pdf

Data: 2018-02-21 22:31:38 Rozmiar: 586.6k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.11.2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 3.pdf

Data: 2018-02-21 22:42:00 Rozmiar: 242.38k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.11.2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 4.pdf

Data: 2018-02-21 22:42:21 Rozmiar: 125.92k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.11.2018 WYKAZ OSÓB - zal. nr 4 do SIWZ po zmianie.doc

Data: 2018-02-22 07:22:33 Rozmiar: 40.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.11.2018 FORMULARZ OFERTY-zał. nr 1 do SIWZ'.doc

Data: 2018-02-23 13:28:36 Rozmiar: 134.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.11.2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 5.pdf

Data: 2018-02-28 20:04:35 Rozmiar: 126.2k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.11.2018 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ nr 2.pdf

Data: 2018-02-28 20:05:09 Rozmiar: 1.88M Format: .pdf Pobierz

ZP.271.11.2018 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2b po zmianie.doc

Data: 2018-02-28 20:12:10 Rozmiar: 121k Format: .doc Pobierz

ZP.271.11.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianie z dnia 28.02.2018 r..pdf

Data: 2018-03-01 12:16:45 Rozmiar: 583.94k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 1043
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Dancewicz-Krzywania
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Dancewicz-Krzywania
Czas wytworzenia: 2018-02-03 20:23:50
Czas publikacji: 2018-03-07 23:14:01
Data przeniesienia do archiwum: 2018-03-08