Wersja archiwalna

ZP.271.16.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii dla przebudowy na rondo skrzyżowania dróg gminnych, ul. 3 Stycznia, ul. Ślósarskaiego i ul. Janusa w Nowym Tomyślu.” - II POSTĘPOWANIE 

 

 

 

Załączniki

ZP.271.16.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU .pdf

Data: 2018-02-12 22:22:21 Rozmiar: 1.16M Format: .pdf Pobierz

ZP.271.16.2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1.pdf

Data: 2018-02-12 22:39:34 Rozmiar: 78.04k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.16.2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2.pdf

Data: 2018-02-12 22:39:36 Rozmiar: 78.01k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.16.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf

Data: 2018-02-12 22:41:09 Rozmiar: 310.89k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.16.2018 FORMULARZ OFERTY-zał. nr 1 do SIWZ.doc

Data: 2018-02-12 22:41:25 Rozmiar: 140k Format: .doc Pobierz

ZP.271.16.2018 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2a.doc

Data: 2018-02-12 22:41:32 Rozmiar: 121.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.16.2018 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2b.doc

Data: 2018-02-12 22:41:44 Rozmiar: 121.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.16.2018 SIWZ OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA załącznik nr 3.doc

Data: 2018-02-12 22:42:10 Rozmiar: 124k Format: .doc Pobierz

ZP.271.16.2018 WYKAZ OSÓB - zał. nr 4 do SIWZ.doc

Data: 2018-02-12 22:42:21 Rozmiar: 41k Format: .doc Pobierz

ZP.271.16.2018 Opis Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 5.docx

Data: 2018-02-12 22:42:30 Rozmiar: 28.42k Format: .docx Pobierz

ZP.271.16.2018 PROJEKT UMOWU - zał. nr 6 do SIWZ.doc

Data: 2018-02-12 22:42:39 Rozmiar: 169k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 179
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Małecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Dancewicz-Krzywania
Czas wytworzenia: 2018-02-12 22:15:24
Czas publikacji: 2018-02-14 09:37:58
Data przeniesienia do archiwum: 2018-02-21