Wersja archiwalna

ZP.271.20.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla budowy ul. Różanej w Nowym Tomyślu i Glinnie oraz budowy ul. Ogrodowej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

TERMIN SKŁADANIA OFERT 14.03.2018 r. godz. 08:30

TERMIN OTWARCIA OFERT 14.03.2018 r. godz. 09:00

UWAGA!

ZMIANA ZAŁĄCZNIKA nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY

ZMIANA ZAŁACZNIKA nr 4 do SIWZ - WYKAZ OSÓB

 

 

Załączniki

ZP.271.20.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

Data: 2018-03-02 20:03:25 Rozmiar: 1.22M Format: .pdf Pobierz

ZP.271.20.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf

Data: 2018-03-02 20:03:41 Rozmiar: 291.51k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.20.2018 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2b.doc

Data: 2018-03-02 20:04:12 Rozmiar: 121.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.20.2018 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2a.doc

Data: 2018-03-02 20:04:12 Rozmiar: 121k Format: .doc Pobierz

ZP.271.20.2018 SIWZ OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA załącznik nr 3.doc

Data: 2018-03-02 20:04:26 Rozmiar: 124k Format: .doc Pobierz

ZP.271.20.2018 WYKAZ OSÓB - zał. nr 4 do SIWZ.doc

Data: 2018-03-02 20:04:39 Rozmiar: 41.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.20.2018 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał nr 5.pdf

Data: 2018-03-02 20:05:05 Rozmiar: 151.47k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.20.2018 ZAKRES OPRACOWANIA - ULICA OGRODOWA.pdf

Data: 2018-03-02 20:06:17 Rozmiar: 205.27k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.20.2018 ZAKRES OPRACOWANIA - ULICA RÓŻANA.pdf

Data: 2018-03-02 20:06:18 Rozmiar: 329.45k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.20.2018 PROJEKT UMOWU - zał. nr 6 do SIWZ.pdf

Data: 2018-03-02 20:06:32 Rozmiar: 233.51k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.20.2018 FORMULARZ OFERTY'-zał. nr 1 do SIWZ.doc

Data: 2018-03-10 08:49:05 Rozmiar: 141k Format: .doc Pobierz

ZP.271.20.2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 1.pdf

Data: 2018-03-12 13:59:40 Rozmiar: 102.86k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.20.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianie z dnia 12.03.2018 r..doc

Data: 2018-03-12 14:05:27 Rozmiar: 246k Format: .doc Pobierz

ZP.271.20.2018 WYKAZ OSÓB - zał. nr 4 do SIWZ po zmianie z dnia 12.03.2018 r..doc

Data: 2018-03-12 14:05:28 Rozmiar: 41.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 415
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Dancewicz-Krzywania
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Dancewicz-Krzywania
Czas wytworzenia: 2018-03-02 20:01:24
Czas publikacji: 2018-03-12 14:07:20
Data przeniesienia do archiwum: 2018-03-15