6220.3.2018.III - budowa stacji paliw z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 1864 w Nowym Tomyślu 

 

6220.3.2018.III - informacja o wszczęciu postępowania

 

 

INFORMACJA

Burmistrz Nowego Tomyśla informuje, że w dniu 26.03.2018 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 1864 w Nowym Tomyślu.

Przedmiotowy wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, został wysłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu oraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, celem wydania przez te organy opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Inwestor:

,,HURTPETROL” Sp. z o.o.

ul. Owocowa 18

62-080 Tarnowo Podgórne 

 

Pełnomocnik inwestora: Piotr Pospieszny, P.P.P. PROJEKT Poznań

 

 

 

Liczba odwiedzin : 320
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Homan-Kalika
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Homan-Kalika
Czas wytworzenia: 2018-04-13 15:08:22
Czas publikacji: 2018-04-13 15:16:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak