Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 

 
 
Sposób załatwienia sprawy:

Zgłoszenie do wymiaru podatkowego nieruchomości i zmian mających wpływ na wysokość podatku:

  1. Osoby fizyczne: informacja i nieruchomościach i obiektach budowlanych w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, sporządzona na formularzu wg określonego wzoru (Załącznik Nr 5 IN-1) . Podatek jest płatny w 4 ratach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada. W przypadku gdy  kwota podatku nie przekracza 100zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
  2. Osoby prawne: do dnia 31 stycznia, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru (Załącznik Nr 6  DN-1), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
    Podatek płatny jest bez wezwania, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
Wymagane dokumenty:
  • informacja lub deklaracja sporządzona na formularzu wg ustalonego wzoru,
  • kserokopia aktu notarialnego z oryginałem do wglądu,
  • kserokopia umowy najmu – dzierżawy z oryginałem do wglądu,
  • kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z oryginałem do wglądu
Opłaty:

nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

na bieżąco

Tryb odwoławczy:

——–

Opłata za odwołanie:

——–

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1785)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Podatków i Opłat

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Inspektor Eugenia Andrzejczak. budynek A, parter, pokój nr 8, numer telefonu 0-61 4426634
Inspektor Mirela Wiśniewska, budynek A, parter, pokój nr 6, numer telefonu 0-61 4426633

 

Załączniki

deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci-od_1.01.2016r.pdf

Data: 2018-05-14 13:25:24 Rozmiar: 100.8k Format: .pdf Pobierz

informacja_o_nieruchomosciach-od_1.01.2016r.pdf

Data: 2018-05-14 13:25:24 Rozmiar: 99.49k Format: .pdf Pobierz

urm_xl_388_2017-30.10.2017-stawki_oplaty_targowej_na_2018r..pdf

Data: 2018-05-14 13:25:24 Rozmiar: 204.12k Format: .pdf Pobierz

urm_xxxviii_365_2017-stawki_podatku_od_nieruchomosci_na_2018r..pdf

Data: 2018-05-14 13:25:24 Rozmiar: 209.86k Format: .pdf Pobierz

URM_LVI_541_2018-podatek od nieruchomości w 2019r..pdf

Data: 2018-10-11 09:09:34 Rozmiar: 211.12k Format: .pdf Pobierz

URM_LVI_542_2018-opłata targowa w 2019r..pdf

Data: 2018-10-11 09:09:34 Rozmiar: 211.14k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 573
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Michał Grześkowiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 13:25:24
Czas publikacji: 2018-10-11 09:09:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak