Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych 

 

 

Sposób załatwienia sprawy:

Opodatkowanie gruntów rolnych przez:

  • osoby fizyczne:
  1. informacja w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany sporządzone na ustalonym formularzu (Załącznik Nr 1 IR-1),
  2. wydanie decyzji w sprawie ustalenia podatku rolnego.

Podatek płatny jest w czterech ratach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

  • osoby prawne:
  1. deklaracja w sprawie podatku do 15 stycznia roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego (Załącznik Nr 2 DR-1),
  2. deklaracja korygująca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany sporządzona na formularzu wg ustalonego wzoru (Załącznik Nr 2 DR-1).

Podatek płatny jest bez wezwania w czterech ratach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Wymagane dokumenty:
  • kserokopie aktów notarialnych (oryginały do wglądu),
  • wypisy z rejestru gruntów (klasy gruntów)
Opłaty:

nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni

Tryb odwoławczy:

——–

Opłata za odwołanie:

——–

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1892)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Podatków i Opłat

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Inspektor Eugenia Andrzejczak, budynek A, parter, pokój nr 8, numer telefonu 0-61 4426634

 

Załączniki

ir-1_informacja_o_gruntach-obowiazuje_od_01.01.2016.pdf

Data: 2018-05-14 13:27:33 Rozmiar: 138.16k Format: .pdf Pobierz

dr-1_deklaracja_na_podatek_rolny-obowiazuje_od_1.01.2016r.pdf

Data: 2018-05-14 13:27:33 Rozmiar: 171.67k Format: .pdf Pobierz

komunikat_gus-18.10.2017.pdf

Data: 2018-05-14 13:27:33 Rozmiar: 45.21k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 109
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Bogumiła Frąckowiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 13:27:33
Czas publikacji: 2018-05-17 09:53:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak