Informacja o dotacji dla spółki wodnej w 2018 roku 

 

 

I N F O R M A C J A

Burmistrza Nowego Tomyśla

 

            Zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały Nr XX/192/2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie: zasad postępowania
o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu gminy Nowy Tomyśl na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz  finansowanie lub dofinansowanie  inwestycji,  zasad ich rozliczania oraz kontroli realizacji zleconego zadania,      Burmistrz   Nowego  Tomyśla          i n f o r m u j e 
o możliwości skorzystania w 2018 r. przez Spółki Wodne z dotacji w wysokości  55 000,00zł słownie:  pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych.

Zainteresowana Spółka Wodna powinna złożyć wniosek o udzielenie dotacji do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33,
64-300 Nowy Tomyśl w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.

 

 

                                          Burmistrz Nowego Tomyśla

                                          (- ) dr Włodzimierz Hibner

 

Liczba odwiedzin : 57
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Przybyła
Osoba odpowiedzialna za informację : Adrianna Zielińska
Czas wytworzenia: 2018-05-17 09:56:40
Czas publikacji: 2018-05-17 09:56:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak