Wersja archiwalna

ZP.271.33.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu” 

 

UWAGA!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

Termin składania ofert 13.08.2018 r. godz. 15:00

Termin otwarcia ofert 13.08.2018 r.  godz. 15:30

ZMIANA FORMULARZA OFERTOWEGO

ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

 

Załączniki

ZP.271.33.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

Data: 2018-07-16 08:11:03 Rozmiar: 210.91k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.33.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA .pdf

Data: 2018-07-16 08:11:03 Rozmiar: 311.19k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.33.2018 SIWZ Zal. nr 2a oswiadczenie o spelnianiu warunkow.doc

Data: 2018-07-16 08:11:03 Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

ZP.271.33.2018 SIWZ Zal. nr 2b oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

Data: 2018-07-16 08:11:03 Rozmiar: 121k Format: .doc Pobierz

ZP.271.33.2018 SIWZ Zal. nr 3 grupa kapitalowa.doc

Data: 2018-07-16 08:11:03 Rozmiar: 123k Format: .doc Pobierz

ZP.271.33.2018 SIWZ Zal. nr 4 wykaz osob.doc

Data: 2018-07-16 08:11:03 Rozmiar: 46k Format: .doc Pobierz

ZP.271.33.2018 SIWZ Zal. nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

Data: 2018-07-16 08:11:03 Rozmiar: 203.97k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.33.2018 SIWZ Zal. nr 6 projekt umowy.pdf

Data: 2018-07-16 08:11:03 Rozmiar: 234.77k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.33.2018 Plan orientacyjny Zal. nr 7.pdf

Data: 2018-07-16 08:11:03 Rozmiar: 2.95M Format: .pdf Pobierz

ZP.271.33.2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf

Data: 2018-07-26 09:29:23 Rozmiar: 93.5k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.33.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianie z dnia 26.07.2018 r..docx

Data: 2018-07-26 09:29:23 Rozmiar: 114.65k Format: .docx Pobierz

ZP.271.33.2018 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ nr 1.pdf

Data: 2018-07-31 17:26:13 Rozmiar: 1.37M Format: .pdf Pobierz

ZP.271.33.2018 SIWZ Zal. nr 1 formularz oferty PO ZMIANIE z 31.07.2018 r..docx

Data: 2018-07-31 17:26:13 Rozmiar: 80.44k Format: .docx Pobierz

ZP.271.33.2018 KLAUZULA INFORMACYJNA załącznik nr 8 do SIWZ.docx

Data: 2018-08-01 08:54:41 Rozmiar: 65.13k Format: .docx Pobierz

ZP.271.33.2018 SIWZ Zal. nr 6 projekt umowy po zmianie z 31.07.2018.pdf

Data: 2018-08-02 13:46:21 Rozmiar: 234.84k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.33.2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 2.pdf

Data: 2018-08-03 13:16:44 Rozmiar: 80.3k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.33.2018 SIWZ Zal. nr 1 formularz oferty PO ZMIANIE z 03.08.2018 r..docx

Data: 2018-08-03 13:21:04 Rozmiar: 80.25k Format: .docx Pobierz

ZP.271.33.2018 SIWZ Zal. nr 6 projekt umowy po zmianie z 03.08.2018.pdf

Data: 2018-08-03 13:25:49 Rozmiar: 235.11k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.33.2018 Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2.pdf

Data: 2018-08-10 09:55:36 Rozmiar: 1.07M Format: .pdf Pobierz

ZP.271.33.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianie z dnia 03.08.2018 r..pdf

Data: 2018-08-13 14:23:35 Rozmiar: 333.99k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 1160
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Dancewicz-Krzywania
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Dancewicz-Krzywania
Czas wytworzenia: 2018-07-16 08:11:03
Czas publikacji: 2018-08-13 14:23:35
Data przeniesienia do archiwum: 2018-08-15