ZP.271.51.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Chojniki, Gmina Nowy Tomyśl” 

 

 

 

Załączniki

0 ZP.271.51.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

Data: 2018-08-08 15:23:16 Rozmiar: 226.24k Format: .pdf Pobierz

1 ZP.271.51.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA .pdf

Data: 2018-08-08 15:23:18 Rozmiar: 1.24M Format: .pdf Pobierz

2 ZP.271.51.2018 FORMULARZ OFERTY-załącznik nr 1 do SIWZ.doc

Data: 2018-08-08 15:23:18 Rozmiar: 136k Format: .doc Pobierz

3 ZP.271.51.2018 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2a.doc

Data: 2018-08-08 15:23:19 Rozmiar: 121.5k Format: .doc Pobierz

5 ZP.271.51.2018 SIWZ OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA załącznik nr 3 do SIWZ.doc

Data: 2018-08-08 15:23:20 Rozmiar: 124k Format: .doc Pobierz

4 ZP.271.51.2018 SIWZ ZAŁĄCZNIK 2b .doc

Data: 2018-08-08 15:23:20 Rozmiar: 121k Format: .doc Pobierz

7 ZP.271.51.2018 WYKAZ ROBÓT załącznik nr 5 do SIWZ.doc

Data: 2018-08-08 15:23:21 Rozmiar: 121k Format: .doc Pobierz

6 ZP.271.51.2018 WYKAZ OSÓB załącznik nr 4 do SIWZ .doc

Data: 2018-08-08 15:23:21 Rozmiar: 41.5k Format: .doc Pobierz

9ZP.271.51.2018 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY załącznik nr 7 do SIWZ .zip

Data: 2018-08-08 18:06:43 Rozmiar: 55.66M Format: .zip Pobierz

ZP.271.51.2018 PRZEDMIAR ELEKTR. załącznik nr 8 do SIWZ.pdf

Data: 2018-08-08 18:06:44 Rozmiar: 465.69k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.51.2018 PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa linii napowietrznej załacznik nr 8 do SIWZ.pdf

Data: 2018-08-08 18:06:45 Rozmiar: 596.85k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.51.2018 PRZEDMIAR SANIT. wew załącznik nr 8 do SIWZ.pdf

Data: 2018-08-08 18:06:46 Rozmiar: 747.71k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.51.2018 PRZEDMIAR SANIT. zew załacznik nr 8 do SIWZ.pdf

Data: 2018-08-08 18:06:47 Rozmiar: 516.37k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.51.2018 PRZEDMIAR załącznik nr 8 do SIWZ.pdf

Data: 2018-08-08 18:06:49 Rozmiar: 1.51M Format: .pdf Pobierz

ZP.271.51.2018 PROJEKT UMOWY - załącznik nr 6 do SIWZ.pdf

Data: 2018-08-09 17:04:53 Rozmiar: 300.15k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 131
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Dancewicz-Krzywania
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Dancewicz-Krzywania
Czas wytworzenia: 2018-08-08 15:20:50
Czas publikacji: 2018-08-09 17:04:16
Data przeniesienia do archiwum: 2018-08-27