19/2018 Deczja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu inwentarskiego (obory) na działce o nr ewid. 76/2 w miejscowości Wytomyśl, gmina Nowy Tomyśl 

 

 

 

Lp.

Karta informacyjna

1.

Numer karty/rok

19/2018

2.

Rodzaj dokumentu

decyzje

3.

Temat dokumentu

ochrona powierzchni ziemi, ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona przed hałasem,

 

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego rozbudowie obiektu inwentarskiego (obory) na działce o nr ewid. 76/2 w miejscowości Wytomyśl, gmina Nowy Tomyśl

 

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo wielkopolskie, powiat nowotomyski, gmina Nowy Tomyśl, obręb Wytomyśl, działka o nr ewid. 76/2

3.

Znak sprawy

KRiOŚ.6220.10.2018.III

 

Dokument wytworzył

Burmistrz Nowego Tomyśla

4.

Data dokumentu

09.08.2018 r.

 

Dokument zatwierdził

nie dotyczy

 

Data zatwierdzenia dokumentu

nie dotyczy

 

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu

Wydział Komunalny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

ul. Poznańska 33

64-300 Nowy Tomyśl

tel. 614426643

urzad@nowytomysl.pl

 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

nie dotyczy

 

5.

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

 

6.

Numery kart innych dokumentów w sprawie

7/2018, 17/2018

7.

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

10.08.2018 r.

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

brak

9.

Uwagi

brak

 

Załączniki

6220.10. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

Data: 2018-08-10 08:57:07 Rozmiar: 244.3k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 42
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Homan-Kalika
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Homan-Kalika
Czas wytworzenia: 2018-08-10 08:49:56
Czas publikacji: 2018-08-10 08:57:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak