Wersja archiwalna

Projekty uchwał na LIV sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej, która odbędzie się 14 sierpnia 2018 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim  

 

 

  1. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/429/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

  2. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/428/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2018 do 2026.

  3. w sprawie zaciągnięcia kredytu złotówkowego, długoterminowego przez Gminę Nowy Tomyśl w roku 2018.

  4. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nowy Tomyśl miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

  5. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl.

  6. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami celem zaopiniowania projektu Statutu Gminy Nowy Tomyśl oraz projektów Statutów Sołectw w Gminie Nowy Tomyśl.

 

Liczba odwiedzin : 132
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Adrianna Brzostowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Adrianna Brzostowska
Czas wytworzenia: 2018-08-10 09:01:52
Czas publikacji: 2018-08-14 10:44:48
Data przeniesienia do archiwum: 2018-08-15